Oikeinkirjoituksen tarkistus

TortoiseSVN uses the Windows spell checker if it's available (Windows 8 or later). Which means that if you want the spell checker to work in a different language than the default OS language, you have to install the spell checker module in the Windows settings (Settings > Time & Language > Region & Language).

TortoiseSVN will use that spell checker if properly configured with the tsvn:projectlanguage project property.

In case the Windows spell checker is not available, TortoiseSVN can also use spell checker dictionaries from OpenOffice and Mozilla.

Asennusohjelma lisää automaattisesti US ja UK -englannin sanastot. Mikäli haluat muita kieliä, helpoin vaihtoehto on yksinkertaisesti asentaa jokin TortoiseSVN-kielimoduli. Se asentaa tarpeelliset sanastotiedostot samoin kuin lokalisoidun käyttöliittymän TortoiseSVN-ohjelmalle. Asennuksen jälkeen myös sanasto on saatavilla.

Voit myös asentaa sanastot itse. Mikäli OpenOffice tai Mozilla on asennettu, voit kopioida sanastot näiden ohjelmien asennushakemistoista. Muuten tarvittavat sanakirjat on noudettava osoitteesta http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Dictionaries.

Kun olet saanut sanastotiedostot, joudut luultavasti nimeämään ne uudelleen siten, että tiedostonimissä on vain kielialuetunnus. Esimerkki:

Lopuksi vain kopioit tiedostot hakemistoon %APPDATA%\TortoiseSVN\dic. Jos hakemistoa ei ole, sinun on luotava se ensin. TortoiseSVN etsii myös asennushakemiston kansion Languages sisällön (tavallisesti paikassa C:\Program Files\TortoiseSVN\Languages). Kieliasennuspaketit asentuvat tänne. %APPDATA%-kansioon kirjoitus ei kuitenkaan vaadi pääkäyttäjän oikeuksia ja on siten etusijalla. Kun TortoiseSVN seuraavan kerran käynnistyy, oikeinkirjoituksen tarkistus on saatavilla.

Jos asennat useita sanastoja, TortoiseSVN käyttää seuraavia sääntöjä valitakseen käytettävän sanaston.

  1. Tarkista tsvn:projectlanguage -asetus. Katso ”Projektiasetukset” saadaksesi lisätietoa projektin ominaisuuksien asettamisesta.

  2. Mikäli projektikieltä ei ole asetettu, tai kyseistä kieltä ei ole asennettu, yritä Windows-asennuskieltä.

  3. Jos Windows-asennuskieli ei toimi, koeta Base-kieltä, esim. de_CH (Sveitsi-Saksa) palautuu takaisin kieleen de_DE (Saksa).

  4. Mikäli mikään yllä olevista ei toimi, oletuskieleksi asetetaan englanti, joka kuuluu vakioasennukseen.