Manuals

IBugtraqProvider-rajapinta

Versiosta 1.5 alkaen TortoiseSVN osaa käyttää laajennuksia, jotka toteuttavat IBugtraqProvider-rajapinnan. Rajapinta määrittää toimintoja, joiden avulla TortoiseSVN voidaan kytkeä erilaisiin vikaseurantaohjelmiin.

HRESULT ValidateParameters (
 // Isäikkunan kahva käyttöliittymäosille.
 [in] HWND hParentWnd,

 // Validoitava parametri.
 [in] BSTR parameters,

 // Onko merkkijono validi?
 [out, retval] VARIANT_BOOL *valid
);

Tätä operaatiota kutsutaan asetusikkunasta, jossa käyttäjä voi lisätä ja määritellä lisäosan. Lisäosa voi käyttää merkkijonoa parameters tarvittavan lisätiedon (esim. vikaseurannan paikannin, kirjautumistiedot, jne.) saamiseksi. Lisäosan tulisi tarkistaa markkijono parameters ja näyttää virhe, jos merkkijono ei ole kelvollinen. Parametria hParentWnd tulee käyttää isäikkunana kaikissa lisäosan näyttämissä ikkunoissa. Lisäosan on palautettava TRUE, jos parametrin parameters tarkistus onnistui. Jos lisäosa palauttaa FALSE, asetusikkuna ei salli käyttäjän kytkeä lisäosaa työkopiopolkuun.

HRESULT GetLinkText (
 // Isäikkunan kahva käyttöliittymäosille.
 [in] HWND hParentWnd,

 // Parametrimerkkijono.
 [in] BSTR parameters,

 // Minkä tekstin haluat näyttää? Käytä nykyisen säikeen kulttuuria.
 [out, retval] BSTR *linkText
);

Lisäosa voi määritellä tekstin, jota TortoiseSVN käyttää toimitusikkunassaan painikkeelle, joka käynnistää lisäosan; esim. "Valitse vika" tai "Valitse lipuke". Varmista, ettei merkkijono ole liian pitkä, muuten se ei sovi painikkeeseen. Jos toiminto palauttaa virheen (esim. E_NOTIMPL), painikkeelle käytetään oletusarvoista tekstiä.

HRESULT GetCommitMessage (
 // Isäikkunan kahva käyttöliittymäosille.
 [in] HWND hParentWnd,

 // Parametrit vikaseurantaohjelmalle.
 [in] BSTR parameters,
 [in] BSTR commonRoot,
 [in] SAFEARRAY(BSTR) pathList,

 // Toimitusviestin nykyinen sisältö.
 // Laajennoksen tulisi sisällyttää tämä teksti uuteen toimitusviestiin, jos mahdollista.
 [in] BSTR originalMessage,

 // Uusi toimitusviesti, joka korvaa alkuperäisen.
 [out, retval] BSTR *newMessage
);

Kytköksen päämenetelmä. Menetelmää kutsutaan TortoiseSVN-toimitusikkunasta, kun käyttäjä napsauttaa kytköksen painiketta.

Merkkijono parameters on käyttäjän kytköksen asetusikkunassa syöttämä arvo. Tavallisesti kytkös käyttää tätä vikaseurantajärjestelmän paikantimen ja/tai autentikointitietojen välittämiseen.

Merkkijono commonRoot sisältää kaikkien toimitusikkunaan valittujen kohteiden kantapolun. Huomaa, että tämä ei ole käyttäjän valitsemien kohteiden kantaipolku . Haaran tai merkityn version luonti-ikkunassa merkkijono vastaa kopioitavaa polkua.

Parametri pathList on taulukko, joka sisältää käyttäjän toimitettaviksi valitsemien kohteiden polut (merkkijonoina).

Parametri originalMessage sisältää toimitusikkunan lokiviestikenttään syötetyn tekstin. Mikäli käyttäjä ei ole vielä syöttänyt tekstiä, merkkijono on tyhjä.

Paluumerkkijono newMessage korvaa toimitusikkunan lokiviestikentän aiemman sisällön. Mikäli kytkös ei muuta originalMessage-parametria, sen on palautettava sama merkkijono tässä; muuten käyttäjän syöttämä teksti katoaa.

TortoiseSVN homepage