Manuals

Luku 7. IBugtraqProvider-rajapinta

Sisällys

Nimeäminen
IBugtraqProvider-rajapinta
IBugtraqProvider2-rajapinta

TortoiseSVN toteuttaa COM-rajapinnan, jonka avulla erilaiset vikaseurantaohjelmat voidaan kytkeä versionhallintaan tiukemmin kuin pelkkiä bugtraq:-ominaisuuksia käyttämällä. Rajapinnan avulla on mahdollista hakea tietoa suoraan vikaseurantaohjelmasta, kommunikoida käyttäjän kanssa ja palauttaa TortoiseSVN:lle tietoa avoimista vioista, tarkistaa käyttäjän lokiviestit ja vaikkapa sulkea vika onnistuneen arkistotoimituksen jälkeen.

Tämä opas ei kerro, miten COM-rajapinta voidaan toteuttaa eri ohjelmointikielillä, mutta arkistossamme on joukko C#- ja C++/ATL -kielillä tehtyjä esimerkkiohjelmia hakemistossa contrib/issue-tracker-plugins. Samasta hakemistosta löydät myös tarvittavat tiedostot omat laajennuksesi rakentamiseksi (luku ”Lisenssi” kuvaa, miten arkistoon kytkeydytään).

Tärkeää

Koska 64-bittinen TSVN ei kykene käyttämään 32-bittisiä lisäosia (ja päinvastoin), sinun kannattaa toimittaa lisäosastasi sekä 32- että 64-bittiset versiot.

Nimeäminen

Mikäli julkaiset vikaseurantaohjelman TortoiseSVN-ohjelmalle, ole hyvä äläkä nimeä sitä muotoon Tortoise<Jotakin>. Haluamme varata Tortoise -etuliitteen Windows-resurssienhallintaan integroiduille versionhallintaohjelmille. Esimerkiksi TortoiseCVS, TortoiseSVN, TortoiseHg, TortoiseGit ja TortoiseBzr ovat kaikki versionhallintaohjelmia.

Ole hyvä ja nimeä Tortoise-laajennuksesi muodossa Turtle<Jotain>, missä <Jotain> viittaa ympäristöön, johon laajennuksesi kytkeytyy. Vaihtoehtoisesti voit myös muuttaa sanan Turtle ensimmäisen kirjaimen. Esimerkkejä:

  • Gurtle - vikaseurantaohjelma Google code -ympäristöön

  • TurtleMine - vikaseurantaohjelma Redmine-ympäristöön

  • VurtleOne - vikaseurantaohjelma VersionOne-ympäristöön

TortoiseSVN homepage