Manuals

TortoiseSVN: ominaisuudet

Mikä tekee TortoiseSVN-ohjelmasta näppärän?

Integrointi Windows-komentotulkkiin

TortoiseSVN integroituu täysin Windowsin Resurssienhallintaan. Tämän ansiosta voit jatkaa työskentelyä työkaluilla, jotka jo tunnet. Eikä ole tarvetta vaihtaa eri sovellukseen aina tarvitessasi versionhallintaa!

Edes Resurssienhallinnan avaaminen ei usein ole tarpeen. TortoiseSVN-kontekstivalikot toimivat monissa muissa tiedostotyökaluissa, kuten myös Avaa tiedosto-ikkunassa, joka löytyy useimmista Windows-sovelluksista. Huomaa kuitenkin, että TortoiseSVN on tarkoituksella kehitetty Windowsin Resurssienhallinnan laajennukseksi. On siten mahdollista, että muissa sovelluksissa integrointi ei ole täydellinen ja esimerkiksi kuvakepäällykset saattavat puuttua.

Kuvakepäällykset

Versioitujen tiedostojen ja kansioiden tila ilmaistaan pienillä kuvakepäällysteillä, jotka täydentävät tiedostojen varsinaisia kuvakkeita. Niiden ansiosta voit yhdellä vilkaisulla nähdä työkopiosi tilan.

Graafinen käyttöliittymä

Kun luettelet muutokset tiedostoon tai kansioon, voit napsauttaa versiota nähdäksesi siihen liittyvän kommentin. Voit myös nähdä luettelon muuttuneista tiedostoista - kaksoisnapsautus tiedoston päällä näyttää sen muutokset.

Toimitusikkuna näyttää kaikki toimitettavissa olevat kohteet: kullakin niistä on valintalaatikko, jonka avulla voit valita, toimitetaanko kohde arkistoon. Voit myös näyttää versioimattomat kohteet, jos unohdit vaikkapa lisätä sen uuden tiedoston.

Helposti saatavilla olevat Subversion-komennot

Kaikki Subversion-komennot ovat käytettävissä Resurssienhallinnan kontekstivalikosta. TortoiseSVN lisää sinne oman alivalikkonsa.

Koska TortoiseSVN pohjautuu Subversion-kirjastoon, on syytä luetella myös sen hyvät puolet:

Versioituvat hakemistot

CVS tallettaa vain yksittäisten tiedostojen muutoshistorian, mutta Subversion toteuttaa virtuaalisen versioidun tiedostojärjestelmän, joka tallettaa koko kansiopuun muutokset ajan kuluessa. Sekä tiedostot että kansiot versioidaan. Tästä johtuen on olemassa erilliset asiakaspään komennot siirrä ja kopioi, jotka toimivat tiedostojen ja kansioiden kanssa.

Atomiset toimitukset

Toimitus arkistoon onnistuu joko täydellisesti tai ei ollenkaan. Tämän ansiosta muutokset voidaan tehdä ja toimittaa loogisina kokonaisuuksina.

Versioituvat metatiedot

Jokaisella tiedostolla ja hakemistolla on näkymätön joukko ominaisuuksia. Voit laajentaa joukkoa mielivaltaisilla nimi/arvo -pareilla. Ominaisuudet versioituvat aivan kuin tiedostojen sisällöt.

Useita verkkokerroksia arkistoon kytkeytymiseksi

Subversion-järjestelmässä arkistoon kytkeytyminen on irrotettu omaksi rajapinnakseen, mikä helpottaa uusien kytkeytymistapojen kehittämistä. Subversionin monipuolisin palvelinvaihtoehto on toteutettu Apache-verkkopalvelimen modulina, joka ymmärtää HTTP-protokollan WebDAV/DeltaV -nimistä muunnelmaa. Tämä tekee Subversionista vakaamman ja parantaa sen yhteiskäytettävyyttä, sekä tarjoaa myös useita keskeisiä ominaisuuksia ilmaiseksi (esim. tunnistaminen, valtuuttaminen, pakkaus ja arkiston selaus). Subversion-palvelimesta on tarjolla myös kevyempi, itsenäisesti toimiva vaihtoehto. Tämä vaihtoehto noudattaa omaa yhteyskäytäntöään, joka voidaan helposti tunneloida ssh-yhteyden yli.

Johdonmukainen tiedonkäsittely

Subversion esittää tiedostojen eroavuudet käyttäen binääristä erottelualgoritmia, joka toimii identtisesti sekä tekstiä (ihmisen luettavissa) että binääristä dataa (ei ihmisen luettavissa) sisältäville tiedostoille. Molemmat tiedostotyypit tallennetaan samaan tapaan pakattuina arkistossa, ja vain erot siirretään kumpaankin suuntaan verkkoyhteyksien ylitse.

Tehokas haarautuminen ja merkintöjen teko

Haarojen luonnin (engl. branching) ja versioiden merkitsemisen (engl. tagging) kustannusten ei tarvitse olla suhteessa projektin kokoon. Subversion luo haarat ja merkit yksinkertaisesti kopioimalla projektin linkittämällä. Tästä johtuen nämä toiminnot vievät vain vähän aikaa (vakioajan) ja varaavat vain vähän tilaa arkistosta.

TortoiseSVN homepage