Manuals

Seurantaikkuna

Kuva 5.2. Projektiseuraimen pääikkuna

Projektiseuraimen pääikkuna


Projektiseurain näyttää kaikki seuratut projektit vasemmalla olevassa puunäkymässä. Projekteja voidaan siirtää puussa vapaasti, vaikkapa toisen projektin aliprojektiksi.

Projektia napsauttamalla näet kaikki sen lokiviestit oikealla.

Projektit, joissa on päivityksia, näytetään lihavoituina; uusien toimitusten määrä ilmoitetaan hakasuluissa oikealla. Projektin napsauttaminen merkitsee sen automaattisesti luetuksi.

Päätoiminnot

Projektiseurainta käytetään ikkunan yläosassa olevan työkalurivin avulla.

Tarkista nyt

Tällä painikkeella kaikkien seurattujen projektien tila tarkistetaan välittömästi riippumatta niille asetetusta tarkistusvälistä. Huomaa, että mahdolliset ilmoitukset näytetään vasta, kun kaikki projektit on tarkistettu.

Lisää projekti

Avaa ikkunan uuden projektin lisäämikseksi seurantaan.

Muokkaa

Avaa asetusikkunan valitulle projektille.

Poista

Poistaa valitun projektin seurannasta lisävahvistuksen jälkeen.

Merkitse kaikki luetuksi

Merkitsee kaikkien seurattujen projektien kaikki versiot luetuiksi. Huomaa, että valitun projektin lukemattomat versiot merkitään automaattisesti luetuiksi, kun valitset toisen projektin.

Mikäli pidät Shift-näppäimen pohjassa painiketta napsauttaessasi, kaikki mahdolliset virhetilat nollataan.

Päivitä kaikki

Suorittaa Päivitä -komennon kaikille seuratuille projekteille. Pelkän paikantimen välityksellä seurattuja projekteja ei päivitetä, vaan projektilla on oltava paikallinen työkopio.

Asetukset

Avaa ikkunan, jossa projektiseuraimen asetuksia voi säätää.

TortoiseSVN homepage