Manuals

Luku 5. Projektiseurain

Sisällys

Projektien lisääminen seurantaan
Seurantaikkuna
Päätoiminnot

Projektiseurain on työkalu. joka tarkkailee arkistoja ja ilmoittaa niissä tapahtuneista uusista toimituksista.

Projekteja voidaan asettaa seurantaan työkopiopolun tai suoraan arkistopaikantimen avulla.

Projektiseurain käy läpi kunkin projektin ennalta määritellyin väliajoin ja ilmoittaa aina, kun uusia toimituksia havaitaan. Ilmoitusalueen kuvake päivittyy myös ilmoittamaan uusista toimituksista.

Snarl

Mikäli Snarl on asennettu ja aktiivinen, projektiseurain käyttää automaattisesti sitä näyttämään ilmoitukset uusista toimituksista.

Projektien lisääminen seurantaan

Kun projektiseurain käynnistetään ensimmäistä kertaa, vasemmalla oleva puunäkymä on tyhjä. Napsauta ikkunan yläosassa olevaa Lisää projekti -painiketta lisätäksesi projekteja seurantaan.

Kuva 5.1. Projektiseuraimen projektinmuokkausikkuna

Projektiseuraimen projektinmuokkausikkuna


Täytä tarvittavat tiedot lisätäksesi projektin seurantaan. Ainoastaan projektin nimi on pakollinen.

Mikäli kenttä Polku tai paikannin on tyhjä, lisätään kansio. Tätä voidaan käyttää ryhmittämään seurattavia projekteja.

Mikäli haluat seurata kaikkia arkistoja, jotka ovat käytettävissä SVNParentPath direktiivin kautta, syötä arkistojesi juuripaikannin ja valitse asetusPaikannin viittaa SVNParentPath-listaan.

Kenttiä Käyttäjä ja Salasana tulee käyttää vain, jos arkisto ei tarjoa anonyymiä lukuoikeutta ja Subversion itse ei tallenna todennustietoja. Jos käytät seuraamaasi arkistoa TortoiseSVN-ohjelmalla tai muilla svn-asiakasohjelmlla, ja olet jo tallentanut todennustiedot, jätä kentät tyhjiksi: tällöin et joudu muokkaamaan projekteja käsin salasanan muuttuessa.

Asetus Tarkistusväli minuuteissa määrittää, kuinka usein tarkistus tehdään. Pienin väli on yksi minuutti.

tarkistusväli

Mikäli useat käyttäjät seuraavat samaa arkistoa, ja palvelimen kuormitus lisääntyy liiaksi, ylläpitäjä voi asettaa pienimmän sallitun tarkistusvälin tiedostoon svnrobots.txt. Projektiseurannan verkkosivustolla on tarkempi kuvaus siitä, miten tämä tapahtuu:

https://tools.stefankueng.com/svnrobots.html

TortoiseSVN homepage