Manuals

TortoiseSVN commando's

Ophalen

svn checkout [-depth ARG] [--ignore-externals] [-r rev] URL PATH
   

De diepte combo box objecten hebben betrekking op het -depth optie.

Als Externen uitsluiten aangevinkt is, gebruik dan de --ignore-externals optie.

Als je een specifieke revisie ophaalt, specificeer deze dan na de URL met de -r optie.

Verversen

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] PATH
   

Het verversen van meerdere objecten is op dit moment niet een enkele actie in Subversion. TortoiseSVN zoekt eerst de HEAD revisie van het archief en ververst dan alle objecten naar die specifieke revisie om te voorkomen dat er een werkkopie ontstaat met verschillende revisies.

Als maar één object geselecteerd is voor het verversen of de geselecteerde objecten zijn niet allemaal uit hetzelfde archief, dan zal TortoiseSVN gewoon naar de HEAD revisie verversen.

Er worden geen opdrachtregel opties gebruikt hierbij. Verversen naar revisie gebruikt ook het verversen commando, maar biedt meer opties.

Verversen naar Revisie

svn info URL_of_WC
svn update [-r rev] [-depth ARG] [--ignore-externals] PATH
   

De diepte combo box objecten hebben betrekking op het -depth optie.

Als Externen uitsluiten aangevinkt is, gebruik dan de --ignore-externals optie.

Vastleggen

Het vastleg venster van TortoiseSVN gebruikt meerdere Subversion commando's. In de eerste fase wordt een status controle uitgevoerd om te bepalen welke objecten in je werkkopie mogelijk vastgelegd moeten worden. Je kunt de lijst bekijken, bestanden vergelijken ten opzichte van de BASE en de objecten selecteren die je mee wilt nemen bij het vastleggen.

svn status -v PATH
   

Als Toon bestanden zonder versiebeheer aangevinkt is, zal TortoiseSVN alle bestanden en mappen zonder versiebeheer in je werkkopie laten zien, rekening houdend met de negeer regels. Deze functie heeft geen directe equivalent in Subversion, omdat het svn status commando niet afdaalt in mappen zonder versiebeheer.

Als je bestanden en mappen zonder versiebeheer controleert, dan zullen die objecten eerst aan je werkkopie worden toegevoegd.

svn add PATH...
   

Als je op OK klikt, zal de Subversion vastlegging plaatsvinden. Als je alle bestandsselectievakken in de standaard stand hebt laten staan, zal TortoiseSVN een enkele recursieve vastlegging van je werkkopie uitvoeren. Als je enkele bestande de-selecteert, dan moet een niet-recursieve vastlegging (-N) gebruikt worden en moet elke pad apart gespecificeerd worden in de vastlegging opdrachtregel.

svn commit -m "LogMessage" [-depth ARG] [--no-unlock] PATH...
   

LogMessage vertegenwoordigt hier de inhoud van het logboek boodschap invoerveld. Deze kan leeg gelaten worden.

Als Blokkade handhaven aangevinkt is, gebruik dan de --no-unlock optie.

Verschil

svn diff PATH
   

Als je Verschil gebruikt vanaf het hoofd context menu, dan ben je een gewijzigd bestand aan het vergelijken met de BASE revisie. De uitkomst van bovenstaande CLI commando voert ook deze actie uit en levert het resultaat op in een unified-diff formaat. Dit is echter niet wat TortoiseSVN gebruikt. TortoiseSVN gebruikt TortoiseMerge (of een ander vergelijk programma waarvoor jij gekozen hebt) voor het visueel weergeven van verschillen tussen volledig op tekst gebaseerde bestanden. Er is hier dus geen CLI equivalent voor.

Je kunt ook 2 willekeurige bestanden vergelijken met TortoiseSVN, onafhankelijk of deze versiebeheer hebben. TortoiseSVN geeft de twee bestanden door aan het gekozen vergelijkingsprogramma en laat dat programma de verschillen uitzoeken.

Toon logboek

svn log -v -r 0:N --limit 100 [--stop-on-copy] PATH
or
svn log -v -r M:N [--stop-on-copy] PATH
   

Standaard beperkt TortoiseSVN het aantal logboek boodschappen tot 100 met de --limit methode. Als de instellingen aangeven om oude API's te gebruiken, dan wordt de tweede indeling gebruikt voor het ophalen van de logboek boodschappen voor 100 archief revisies.

Als Stoppen bij kopie/hernoemd bestand is aangevinkt, gebruik dan de --stop-on-copy optie.

Controleer op Wijzigingen

svn status -v PATH
or
svn status -u -v PATH
   

De initiële controle van de statussen kijkt alleen naar je werkkopie. Als je op Controleer archief klikt, dan wordt er ook in het archief gekeken welke bestanden er veranderen zullen bij het verversen. Hiervoor wordt de -u optie gebruikt.

Als Toon bestanden zonder versiebeheer aangevinkt is, zal TortoiseSVN alle bestanden en mappen zonder versiebeheer in je werkkopie laten zien, rekening houdend met de negeer regels. Deze functie heeft geen directe equivalent in Subversion, omdat het svn status commando niet afdaalt in mappen zonder versiebeheer.

Revisie schema

Het revisie schema is een functie van TortoiseSVN. Er is een CLI equivalent.

What TortoiseSVN does is an

svn info URL_of_WC
svn log -v URL
    

where URL is the repository root and then analyzes the data returned.

Archief Verkenner

svn info URL_of_WC
svn list [-r rev] -v URL
   

Je kunt svn info gebruiken om de basis map van het archief te vinden, dit is de bovenste map die in de archief-verkenner wordt weergegeven. Je kunt niet Hoger dan deze map komen in de mapstructuur. Dit commando geeft ook alle blokkade informatie weer die in de archief-verkenner wordt weergegeven.

De svn list opdracht zal een lijst met de inhoud van een map opleveren, van de ingegeven URL en revisie.

Bewerk conflicten

Dit commando heeft geen CLI equivalent. Het roept TortoiseMerge of een ander extern 3-weg vergelijkingsprogramma om de naar de betrokken bestanden te kunnen kijken en te bepalen welke regels er gebruikt moeten worden.

Opgelost

svn resolved PATH
   

Hernoemen

svn rename CURR_PATH NEW_PATH
   

Verwijderen

svn delete PATH
   

Ongedaan maken

svn status -v PATH
   

De eerste fase is een status controle, welke de objecten zoekt die mogelijk ongedaan gemaakt kunnen worden. Je kunt de lijst bekijken, bestanden vergelijken ten opzichte van de BASE en de objecten selecteren die je ongedaan wilt maken.

Als je op OK klikt, zal Subversion de actie uitvoeren. Als je alle bestandsselectievakken in de standaard stand hebt laten staan, zal TortoiseSVN een enkele recursieve (-R) ongedaanmaking van je werkkopie uitvoeren. Als je enkele bestande de-selecteert, dan moet elk pad apart gespecificeerd worden in de opdrachtregel.

svn revert [-R] PATH...
   

Schonen

svn cleanup PATH
   

Plaats Blokkade

svn status -v PATH
   

De eerste fase is een status controle, welke de objecten zoekt in je werkkopie die mogelijk geblokkeerd kunnen worden. Je kunt de objecten die je wilt blokkeren selecteren.

svn lock -m "LockMessage" [--force] PATH...
   

Hierbij is LockMessage het bericht in het invoerveld. Dit kan leeg gelaten worden.

Als Steel de blokkades is aangevinkt, gebruik dan de --force optie.

Blokkade Opheffen

svn unlock PATH
   

Tak/Label

svn copy -m "LogMessage" URL URL
or
svn copy -m "LogMessage" URL@rev URL@rev
or
svn copy -m "LogMessage" PATH URL
   

Het Tak/Label scherm voert een kopieer actie uit op het archief. Er zijn drie radioknop opties:

 • HEAD revisie in het archief
 • Specifieke revisie in het archief
 • Werkkopie

welke overeenkomen met de 3 eerder genoemde commando varianten.

LogMessage vertegenwoordigt hier de inhoud van het logboek boodschap invoerveld. Deze kan leeg gelaten worden.

Optie

svn info URL_of_WC
svn switch [-r rev] URL PATH
   

Samenvoegen

svn merge [--dry-run] --force From_URL@revN To_URL@revM PATH
   

De Test samenvoegen knop voert dezelfde samenvoeging uit, maar dan met de --dry-run optie.

svn diff From_URL@revN To_URL@revM
   

De Voer Unified Diff knop toont de verschil actie, welke gebruikt wordt om de samenvoeging uit te voeren.

Exporteren

svn export [-r rev] [--ignore-externals] URL Export_PATH
   

Deze formattering wordt gebruikt als de actie op een map zonder versiebeheer wordt opgestart en de map dus als doel map gebruikt wordt.

Het exporteren van een werkkopie naar een andere locatie wordt zonder de Subversion bibliotheek te gebruiken uitgevoerd. Er is dus geen CLI equivalent.

TortoiseSVN kopieert alle bestanden naar de nieuwe locatie terwijl de voortgang wordt weergegeven. Bestanden/mappen zonder versiebeheer kunnen optioneel ook geëxporteerd worden.

Als in één van beide gevallen de Externen uitsluiten aangevinkt is, gebruik dan de --ignore-externals optie.

Locatie wijzigen

svn switch --relocate From_URL To_URL
   

Maak Archief Hier

svnadmin create --fs-type fsfs PATH
   

Toevoegen

svn add PATH...
   

Als je een map geselecteerd hebt, zal TortoiseSVN deze eerst recursief controleren op objecten die toegevoegd kunnen worden.

Importeren

svn import -m LogMessage PATH URL
   

LogMessage vertegenwoordigt hier de inhoud van het logboek boodschap invoerveld. Deze kan leeg gelaten worden.

Verklaren

svn blame -r N:M -v PATH
svn log -r N:M PATH
   

Als je TortoiseBlame gebruikt om de Verklaren informatie te bekijken, dan is het bestand logboek ook nodig om de logboek boodschappen in een tooltip te laten zien. Als je de Verklaren informatie als een tekstbestand bekijkt, dan is deze informatie niet nodig.

Voeg aan Negeerlijst toe

svn propget svn:ignore PATH > tempfile
{edit new ignore item into tempfile}
svn propset svn:ignore -F tempfile PATH
   

Omdat de svn:ignore eigenschap vaak meerdere regels heeft, wordt het hier weergegeven alsof dit gewijzigd is met een tekstbestand in plaats van direct mee te geven in de opdrachtregel.

Maak patch

svn diff PATH > patch-file
   

TortoiseSVN maakt een patch bestand aan in unified diff indeling door de werkkopie met de BASE revisie te vergelijken.

Patch toepassen

Het toepassen van patches is een riskante activiteit, tenzij de patch en de werkkopie van dezelfde revisie zijn. Gelukkig kun je TortoiseMerge gebruiken, waarvoor geen direct equivalent beschikbaar is in Subversion.

TortoiseSVN homepage