Manuals

Hoofdstuk 7. IBugtraqProvider interface

Inhoudsopgave

Naming conventions
De IBugtraqProvider interface
De IBugtraqProvider2 interface

Om een betere integratie met issue trackers te krijgen dan alleen de bugtraq: te gebruiken, kan TortoiseSVN gebruik maken van COM plugins. Met deze plugins is het mogelijk om direct informatie uit het issue tracker systeem te halen, met de gebruiker te communiceren, om informatie aan TortoiseSVN terug te geven over open issues, door de gebruiker ingevoerde logboek berichten te controleren en zelfs het starten van acties na een succesvolle vastlegging, bijv, het sluiten van een issue.

We can't provide information and tutorials on how you have to implement a COM object in your preferred programming language, but we have example plugins in C++/ATL and C# in our repository in the contrib/issue-tracker-plugins folder. In that folder you can also find the required include files you need to build your plugin. (de paragraaf met de naam “Licentie” explains how to access the repository.)

Belangrijk

Je moet zowel een 32-bit als 64-bit versie van je plugin maken. De x64-versie van TortoiseSVN kan de 32-bit plugin niet gebruiken en vice versa.

Naming conventions

If you release an issue tracker plugin for TortoiseSVN, please do not name it Tortoise<Something>. We'd like to reserve the Tortoise prefix for a version control client integrated into the windows shell. For example: TortoiseCVS, TortoiseSVN, TortoiseHg, TortoiseGit and TortoiseBzr are all version control clients.

Please name your plugin for a Tortoise client Turtle<Something>, where <Something> refers to the issue tracker that you are connecting to. Alternatively choose a name that sounds like Turtle but has a different first letter. Nice examples are:

  • Gurtle - An issue tracker plugin for Google code

  • TurtleMine - An issue tracker plugin for Redmine

  • VurtleOne - An issue tracker plugin for VersionOne

TortoiseSVN homepage