Manuals

Ontwikkeling

Zowel TortoiseSVN als Subversion zijn ontwikkeld door een groep mensen, die aan deze projecten werkt. Ze komen uit verschillende landen van de hele wereld en ontwikkelen samen deze mooie programma's.

TortoiseSVN's Historie

Tim Kemp vond in 2002 dat Subversion een zeer goed versie beheer systeem was, maar dat het tekort schoot op gebied van de GUI. Het idee om een Subversion client met Windows shell te integreren, kwam voort uit de soortgelijke integratie voor CVS genaamd TortoiseCVS. Tim bestudeerde de source code van TortoiseCVS en gebruikte deze als basis voor TortoiseSVN. Hij startte vervolgens het project, registreerde het domein tortoisesvn.org en plaatste de source code online.

Gedurende diezelfde tijd zocht Stefan Küng een goed en gratis versie beheer systeem en vond zowel Subversion als de source code van TortoiseSVN. Aangezien TortoiseSVN nog niet klaar voor gebruik was, sloot hij zich bij het project aan en begon te programmeren. Al snel herschreef hij het meeste van de bestaande code en begon met het toevoegen van commando's en eigenschappen tot aan het punt waar niets van de originele code nog bestond.

Hoe stabieler Subversion werd, hoe meer gebruikers het aantrok; gebruikers die ook TortoiseSVN als Subversion client gingen gebruiken. De gebruikersgroep groeide snel en groeit nog steeds iedere dag. Op dat moment bood Lübbe Onken aan om te helpen met leuke icons en een logo voor TortoiseSVN. Hij zorgt ook voor de website en beheert de vertalingen.

With time, other version control systems all got their own Tortoise client which caused a problem with the icon overlays in Explorer: the number of such overlays is limited and even one Tortoise client can easily exceed that limit. That's when Stefan Küng implemented the TortoiseOverlays component which allows all Tortoise clients to use the same icon overlays. Now all open source Tortoise clients and even some non-Tortoise clients use that shared component.

Dankwoord

Tim Kemp

voor het opstarten van het TortoiseSVN project

Stefan Küng

voor het harde werk om TortoiseSVN te maken zoals het nu is en zijn leiderschap over het project

Lübbe Onken

voor de mooie icons, het logo, het zoeken naar defecten, het vertalen en het beheer van de vertalingen

Simon Large

voor het onderhouden van de documentatie

Stefan Fuhrmann

voor de log cache en de revisie grafiek

Het Subversion Boek

voor de geweldige introductie in Subversion en diens hoofdstuk 2 dat we hier gekopieerd hebben

Het Tigris Stijl project

voor sommige stijlen die hergebruikt zijn in dit document

Onze medewerkers

voor de patches, defect rapportages en nieuwe ideeën, en voor het helpen van anderen door vragen in onze mailinglist te beantwoorden

Onze donateurs

voor de vele uren plezier met de muziek die zij ons stuurden

TortoiseSVN homepage