Manuals

Voorbeeld trefwoord

Dit voorbeeld laat zien hoe trefwoorden in een template bestand opgenomen worden in een resultaat bestand.

// Test file for SubWCRev

char *Revision   = "$WCREV$";
char *Revision16  = "$WCREV&0xFF$";
char *Revisionp100 = "$WCREV+100$";
char *Revisionm100 = "$WCREV-100$";
char *Modified   = "$WCMODS?Modified:Not modified$";
char *Unversioned  = "$WCUNVER?Unversioned items found:no unversioned items$";
char *Date     = "$WCDATE$";
char *CustDate   = "$WCDATE=%a, %d %B %Y$";
char *DateUTC    = "$WCDATEUTC$";
char *CustDateUTC  = "$WCDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *TimeNow    = "$WCNOW$";
char *TimeNowUTC  = "$WCNOWUTC$";
char *RevRange   = "$WCRANGE$";
char *Mixed     = "$WCMIXED?Mixed revision WC:Not mixed$";
char *ExtAllFixed  = "$WCEXTALLFIXED?All externals fixed:Not all externals fixed$";
char *IsTagged   = "$WCISTAGGED?Tagged:Not tagged$";
char *URL      = "$WCURL$";
char *isInSVN    = "$WCINSVN?versioned:not versioned$";
char *needslck   = "$WCNEEDSLOCK?TRUE:FALSE$";
char *islocked   = "$WCISLOCKED?locked:not locked$";
char *lockdateutc  = "$WCLOCKDATEUTC$";
char *lockdate   = "$WCLOCKDATE$";
char *lockcustutc  = "$WCLOCKDATEUTC=%a, %d %B %Y$";
char *lockcust   = "$WCLOCKDATE=%a, %d %B %Y$";
char *lockown    = "$WCLOCKOWNER$";
char *lockcmt    = "$WCLOCKCOMMENT$";

#if $WCMODS?1:0$
#error Source is modified
#endif

// End of file

Nadat je SubWCRev.exe path\to\workingcopy testfile.tmpl testfile.txt hebt uitgevoerd, zal het resulterende bestand testfile.txt er zo uit zien:

// Test file for SubWCRev

char *Revision   = "22837";
char *Revision16  = "53";
char *Revisionp100 = "22937";
char *Revisionm100 = "22737";
char *Modified   = "Modified";
char *Unversioned  = "no unversioned items";
char *Date     = "2012/04/26 18:47:57";
char *CustDate   = "Thu, 26 April 2012";
char *DateUTC    = "2012/04/26 16:47:57";
char *CustDateUTC  = "Thu, 26 April 2012";
char *TimeNow    = "2012/04/26 20:51:17";
char *TimeNowUTC  = "2012/04/26 18:51:17";
char *RevRange   = "22836:22837";
char *Mixed     = "Mixed revision WC";
char *ExtAllFixed  = "All externals fixed";
char *IsTagged   = "Not tagged";
char *URL      = "https://svn.code.sf.net/p/tortoisesvn/code/trunk";
char *isInSVN    = "versioned";
char *needslck   = "FALSE";
char *islocked   = "not locked";
char *lockdateutc  = "1970/01/01 00:00:00";
char *lockdate   = "1970/01/01 01:00:00";
char *lockcustutc  = "Thu, 01 January 1970";
char *lockcust   = "Thu, 01 January 1970";
char *lockown    = "";
char *lockcmt    = "";

#if 1
#error Source is modified
#endif

// End of file

Tip

Een dergelijk bestand zal meegenomen worden in het bouwproces, je kunt dus verwachten dat ook onder versiebeheer valt. Zorg er voor dat alleen het template bestand van versiebeheer wordt voorzien, niet het gegenereerde bestand. Je moet anders elke keer dat je het versie bestand opnieuw genereert de wijziging vastleggen. Dat heeft dan weer tot gevolg dat je het versie bestand weer bij moet werken (omdat bijv. het revisienummer erin vermeld is).

TortoiseSVN homepage