Manuals

Trefwoordvervanging

Als een bron en doel bestand ondersteund wordt, kopieert SubWCRev de bron naar de bestemming, terwijl het trefwoordvervanging als volgt gebruikt:

Tabel 6.3. List of available keywords

TrefwoordBeschrijving
$WCREV$Vervangen door de hoogste vastgelegde revisie in de werkkopie.
$WCREV&$Replaced with the highest commit revision in the working copy, ANDed with the value after the & char. For example: $WCREV&0xFFFF$
$WCREV-$, $WCREV+$Replaced with the highest commit revision in the working copy, with the value after the + or - char added or subtracted. For example: $WCREV-1000$
$WCDATE$, $WCDATEUTC$Replaced with the commit date/time of the highest commit revision. By default, international format is used: jjjj-mm-dd uu:mm:ss. Alternatively, you can specify a custom format which will be used with strftime(), for example: $WCDATE=%a %b %d %I:%M:%S %p$. For a list of available formatting characters, look at the online referentie.
$WCNOW$, $WCNOWUTC$Vervangen door de huidige datum/tijd van het systeem. Dit kan gebruikt worden als de tijd van het bouwen van het pakket. Tijdsindeling kan gebruikt worden zoals beschreven in $WCDATE$.
$WCRANGE$Replaced with the update revision range in the working copy. If the working copy is in a consistent state, this will be a single revision. If the working copy contains mixed revisions, either due to being out of date, or due to a deliberate update-to-revision, then the range will be shown in the form 100:200.
$WCMIXED$$WCMIXED?TText:FText$ wordt vervangen door TText als er verschillende ververs revisies zijn, FText als dat niet het geval is.
$WCMODS$$WCMODS?TText:FText$ wordt vervangen door TText als er lokale wijzigingen zijn, of FText als geen wijzigingen zijn.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ is replaced with TText if there are unversioned items in the working copy, or FText if not.
$WCEXTALLFIXED$$WCEXTALLFIXED?TText:FText$ is replaced with TText if all externals are fixed to an explicit revision, or FText if not.
$WCISTAGGED$$WCISTAGGED?TText:FText$ is replaced with TText if the repository URL contains the tags classification pattern, or FText if not.
$WCURL$Vervangen door de URL van het archief van het pad van de werkkopie doorgeven aan SubWCRev.
$WCINSVN$$WCINSVN?TText:FText$ wordt vervangen door TText als er voor deze optie versiebeheer gebruikt wordt, of FText als er geen versiebeheer gebruikt wordt.
$WCNEEDSLOCK$$WCNEEDSLOCK?TText:FText$ wordt vervangen door TText als voor de optie de svn:needs-lock eigenschap ingesteld is, of FText als deze niet ingesteld is.
$WCISLOCKED$$WCISLOCKED?TText:FText$ wordt vervangen door TText als het object geblokkeerd is, of FText als het niet geblokkeerd is.
$WCLOCKDATE$, $WCLOCKDATEUTC$Vervangen door de datum van de blokkade. Tijdsindeling kan gebruikt worden als beschreven voor $WCDATE$.
$WCLOCKOWNER$Vervangen door de naam van de eigenaar van de blokkade.
$WCLOCKCOMMENT$Vervangen door het commentaar van de blokkade.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ is replaced with TText if there are unversioned files or folders in the working copy, or FText if not.


SubWCRev does not directly support nesting of expressions, so for example you cannot use an expression like:

#define SVN_REVISION  "$WCMIXED?$WCRANGE$:$WCREV$$"
   

But you can usually work around it by other means, for example:

#define SVN_RANGE    $WCRANGE$
#define SVN_REV     $WCREV$
#define SVN_REVISION  "$WCMIXED?SVN_RANGE:SVN_REV$"
   

Tip

Some of these keywords apply to single files rather than to an entire working copy, so it only makes sense to use these when SubWCRev is called to scan a single file. This applies to $WCINSVN$, $WCNEEDSLOCK$, $WCISLOCKED$, $WCLOCKDATE$, $WCLOCKOWNER$ and $WCLOCKCOMMENT$.

TortoiseSVN homepage