Manuals

Onemogočanje kontekstnega menija

Od različice 1.5.0 naprej TortoiseSVN ponuja onemogočanje (pravzaprav skrivanje) elementov v kontekstnem meniju. Ker je to zmožnost, ki se uporablja le z dobrim razlogom, uporabniškega vmesnika ni na voljo, zato je treba nastavitve opraviti neposredno v registru. Uporablja se za onemogočanje določenih ukazov, ki naj jih uporabnik ne bi uporabljal. Vendar upoštevajte, da s tem skrijete le elemente v kontekstnem meniju Raziskovalca in da so ukazi še vedno na razpolago na druge načine, n. pr. preko odjemalca za ukazno vrstico ali celo iz drugih pogovornih oken programa TortoiseSVN samega!

Ključa registra, ki vsebujejo informacije o elementih kontekstnega menija, ki jih je potrebno prikazati, sta HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow in HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Vsak izmed teh vnosov v registru je vrednost DWORD, pri kateri vsak bit ustreza določenemu elementu v kontekstnem meniju. Nastavljen bit pomeni, da je ta element v meniju onemogočen.

Tabela C.1. Elementi menija in njihove vrednosti

VrednostVnos v meniju
0x0000000000000001Prevzemi
0x0000000000000002Posodobi
0x0000000000000004Objavi
0x0000000000000008Dodaj
0x0000000000000010Povrni
0x0000000000000020Čiščenje
0x0000000000000040Reši
0x0000000000000080Preklop
0x0000000000000100Uvoz
0x0000000000000200Izvozi
0x0000000000000400Ustvari skladišče tu
0x0000000000000800Veja/Oznaka
0x0000000000001000Spoji
0x0000000000002000Izbriši
0x0000000000004000Preimenuj
0x0000000000008000Posodobi na revizijo
0x0000000000010000Razlikuj
0x0000000000020000Pokaži dnevnik
0x0000000000040000Uredi spore
0x0000000000080000Premakni
0x0000000000100000Preveri spremembe
0x0000000000200000Prezri
0x0000000000400000Brskalnik po skladišču
0x0000000000800000Okrivi
0x0000000001000000Ustvari popravek
0x0000000002000000Namesti popravek
0x0000000004000000Revision graph
0x0000000008000000Zaklep
0x0000000010000000Odstrani zaklep
0x0000000020000000Lastnosti
0x0000000040000000Razlikuj z URL
0x0000000080000000Izbriši datoteke brez različic
0x0000000100000000Merge All
0x0000000200000000Diff with previous version
0x0000000400000000Paste
0x0000000800000000Posodobitev delovne kopije
0x0000001000000000Diff later
0x0000002000000000Diff with 'filename'
0x0000004000000000Unified diff
0x2000000000000000Nastavitve
0x4000000000000000Pomoč
0x8000000000000000O programu


Example: to disable the Relocate the Delete unversioned items and the Settings menu entries, add the values assigned to the entries like this:

0x0000000000080000
+ 0x0000000080000000
+ 0x2000000000000000
= 0x2000000080080000
      

The lower DWORD value (0x80080000) must then be stored in HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow, the higher DWORD value (0x20000000) in HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Za ponoven prikaz teh elementov izbrišite zgornja vnosa v registru.

TortoiseSVN homepage