Manuals

Kako prisilim uporabnika, da vnese sporočilo dnevniškega zapisa

Obstajata dva načina, kako uporabnikom preprečiti objavljanje s praznim sporočilom dnevniškega zapisa. Eden je poseben za TortoiseSVN, drugi pa je uporaben za vse odjemalce Subversion, vendar morate za nastavitev imeti neposreden dostop do strežnika.

Ukazna datoteka akcije na strežniku

Če imate neposreden dostop do strežnika skladišča, lahko nastavite ukazno datoteko za akcijo pred objavo, ki zavrne vse objave s praznim sporočilom dnevniškega zapisa ali s prekratkim sporočilom.

V mapi skladišča na strežniku se nahaja podmapa z imenom hooks, ki vsebuje nekaj primerov ukaznih datotek akcij, ki jih lahko uporabite. Datoteka pre-commit.tmpl vsebuje primer, ki zavrne objavo brez sporočila dnevniškega zapisa ali s prekratkim sporočilom. Zraven so zapisana tudi navodila za namestitev/uporabo ukazne datoteke. Sledite jim.

Ta metoda je priporočljiva, če uporabniki poleg TortoiseSVN uporabljajo še druge odjemalce za Subversion. Slaba stran metode je, da objavo zavrne strežnik, zato bodo uporabniki dobili sporočilo o napaki. Odjemalec namreč ne more vnaprej vedeti, da bo objava zavrnjena. Če želite, da TortoiseSVN onemogoči gumb V redu, dokler ni vneseno sporočilo dnevniškega zapisa predpisane dolžine, uporabite metodo, ki je opisana spodaj.

Lasnosti projekta

TortoiseSVN uporablja lastnosti, da kontrolira nekatere zmožnosti programa. Ena takšnih je lastnost tsvn:logminsize.

Če nastavite to lastnost na mapi, bo TortoiseSVN onemogočil gumb V redu v vseh oknih objave, dokler uporabnik ne bo vnesel sporočila dnevniškega zapisa predpisane dolžine.

For detailed information on those project properties, please refer to “Nastavitve projekta”.

TortoiseSVN homepage