Manuals

Uporabljena terminologija

Da bi olajšali branje knjige, so imena vseh oken in menijev TortoiseSVN označena z drugo barvo, npr. Dnevnik.

Izbira v meniju je prikazana s puščico. TortoiseSVNPokaži dnevnik pomeni: iz kontekstnega menija TortoiseSVN izberite Pokaži dnevnik.

V primeru, ko se kontekstni meni pojavi znotraj enega od pogovornih oken sistema TortoiseSVN, je to prikazano takole: Kontekstni meniShrani kot ...

Gumbi uporabniškega vmesnika so prikazani takole: Za nadaljevanje pritisnite V redu.

User Actions are indicated using a bold font. Alt+A: press the Alt-Key on your keyboard and while holding it down press the A-Key as well. Right drag: press the right mouse button and while holding it down drag the items to the new location.

Odgovor sistema in vnos preko tipkovnice sta prav tako ponazorjena z drugačno pisavo.

Pomembno

Pomembne opombe so označene z ikono.

Namig

Namigi za lažje delo.

Opozorilo

Kjer morate biti previdni, kaj počnete.

Pozor

Where extreme care has to be taken. Data corruption or other nasty things may occur if these warnings are ignored.

TortoiseSVN homepage