Manuals

Vodnik po knjigi

This book is written for computer-literate folk who want to use Subversion to manage their data, but prefer to use a GUI client rather than a command line client. TortoiseSVN is a windows shell extension and it is assumed that the user is familiar with the windows explorer and how to use it.

This Predgovor explains what TortoiseSVN is, a little about the TortoiseSVN project and the community of people who work on it, and the licensing conditions for using it and distributing it.

The Poglavje 1, Kako začeti explains how to install TortoiseSVN on your PC, and how to start using it straight away.

Poglavje Poglavje 2, Basic Version-Control Concepts poda nekaj osnov o sistemu za nadzor različic Subversion, ki je podlaga za TortoiseSVN. Ta del je izposojen iz dokumentacije Subversion in ponazori različne pristope k vodenju različic datotek in delovanje sistema Subversion.

The chapter on Poglavje 3, Skladišče explains how to set up a local repository, which is useful for testing Subversion and TortoiseSVN using a single PC. It also explains a bit about repository administration which is also relevant to repositories located on a server.

Poglavje 4, Dnevna uporaba je najpomembnejše poglavje, saj so v njem razložene vse glavne zmožnosti programa TortoiseSVN in njihova uporaba. Napisano je kot vodnik. Začne se z prevzemom delovne kopije, njenim spreminjanjem, nadaljuje pa z objavo narejenih sprememb. V nadaljevanju so razložene zahtevnejše tematike.

The Poglavje 5, Project Monitor explains how you can monitor your Subversion projects so you don't miss important commits from your other team members.

Poglavje 6, Program SubWCRev je zunanji program, ki je vključen v paket TortoiseSVN. Z njegovo pomočjo lahko izluščimo informacije iz delovne kopije in jih zapišemo v datoteko. To je uporabno, če želimo v projekt vključiti informacijo o številki revizije.

Poglavje Dodatek B, Kako naredim... poda odgovore na nekatera pogosta vprašanje o nalogah, ki niso opisana v ostalih poglavjih.

Poglavje Dodatek D, Avtomatizacija TortoiseSVN ponazori, kako lahko kličemo pogovorna okna TortoiseSVN iz ukazne vrstice. To je primerno za pisanje ukaznih datotek, v katerih še vedno želimo uporabnikove odzive.

Poglavje Dodatek E, Ustrezni ukazi v odjemalcu za ukazno vrstico poda seznam ukazov TortoiseSVN in njihovih sorodnih ukazov v odjemalcu Subversion za ukazno vrstico (svn.exe).

TortoiseSVN homepage