Онемугући улаз контекстног менија

Од верзије 1.5.0 и даље, ТортоисеСВН омогућава да онемогућите (стварно, сакријете) улазе контекст менија. Пошто је то могућност која не би требало да се користи олако осим ако не постоји обавезујући разлог, не постоји ГУИ за то и то се мора урадити дирктно у регистру. Ово се може користити да се онемогуће извесне команде за кориснике који их не би користио. Али молим приметите да само улази контекст менија у експлореру су сакривене, а команде су и даље доступне кроз друге начине, нпр. командне линије и чак дијалога у самој ТортоисеСВН!

Регистри кључеви који садрже информације по којим се приказују контекст менији су HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow и HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Сваки од ових улаза регистра је DWORD вредност, са сваким битом који одговара посебном улазу менија. Подешен бит значи да је одговарајући улаз менија деактивиран.

Табела C.1. Улази менија и њихове вредности

ВредностУлази менија
0x0000000000000001Преузимање
0x0000000000000002Обнављање
0x0000000000000004Урезивање
0x0000000000000008Додавање
0x0000000000000010Врати на старо
0x0000000000000020Чишћење
0x0000000000000040Реши
0x0000000000000080Замена
0x0000000000000100Увези
0x0000000000000200Извези
0x0000000000000400Креирај спремиште овде
0x0000000000000800Грана/Ознака
0x0000000000001000Стопи
0x0000000000002000Обриши
0x0000000000004000Преименуј
0x0000000000008000Ускладите са ревизијом
0x0000000000010000Разл
0x0000000000020000Прикажи дневник
0x0000000000040000Уреди сукоб
0x0000000000080000Премести
0x0000000000100000Провера измена
0x0000000000200000Занемари
0x0000000000400000Претраживач спремишта
0x0000000000800000Кривац
0x0000000001000000Изради закрпу
0x0000000002000000Примена закрпа
0x0000000004000000Ревизиони граф
0x0000000008000000Закључавање
0x0000000010000000Уклони кључ
0x0000000020000000Особине
0x0000000040000000Разл са УРЛ
0x0000000080000000Обриши неверзионисане ставке
0x0000000100000000Стопи све
0x0000000200000000Упореди са претходном ревизијом
0x0000000400000000Налепи
0x0000000800000000Надогрдња радне копије
0x0000001000000000Диф касноје
0x0000002000000000Дифф са 'име фајла'
0x0000004000000000Уједињен дифф
0x2000000000000000Поставке
0x4000000000000000Помоћ
0x8000000000000000О


Пример: Да онемогућите Релоцирање Обриши неверзионисане ставке and the Settingsмени улаза, додајте вредност означену улазу као:

0x0000000000080000
+ 0x0000000080000000
+ 0x2000000000000000
= 0x2000000080080000
      

The lower DWORD value (0x80080000) must then be stored in HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow, the higher DWORD value (0x20000000) in HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Да бисте поново омогућили улазе менија, једноставно обришите два регистар кључа.