ТортоисеУДифф команде

Уједињени дифф прегледач има само две опције командне линије:

Табела D.3. Листа расположивих опција

ОпцијеОпис
:patchfileПутања до уједињеног дифф фајла
:pАктивирајте цевни мод. Уједињени дифф је прочитан из конзолног улаза.


Примери (шта мора да се унесе у једну линију):

TortoiseUDiff.exe /patchfile:"c:\diff.patch"
      

If you create the diff from another command, you can use TortoiseUDiff to show that diff directly:

svn diff | TortoiseUDiff.exe /u
      

this also works if you omit the /p parameter:

svn diff | TortoiseUDiff.exe