Извоз Субверзионе радне копије

Понекад можете желети чисту копију вашег радног стабла без .svn фолдера, нпр. да креирате зиповани фајл вашег сорса, или да извезете на веб сервер. Уместо да правите копију и брисањем .svn фолдера ручно, ТортоисеСВ нуди команду ТортоисеСзличито.ВНИзвоз.... Извоз из УРЛ и извоз из радне копије третира се помало р

Слика 4.67. Извоз-из-УРЛ дијалог

Извоз-из-УРЛ дијалог


Ако извршите ову команду на неверзионисани фолдер, ТортоисеСВН ће узети да је изабрани фолдер циљ, и отвориће дијалог да унесете УРЛ и ревизију да извезете из њега. Овај дијалог има опције да извезе само фолдер вршног нивоа, да се избегну спољашне референце, и да прекрије линије и стил за фајлове који имају svn:eol-style подешену особину.

Свакако да можете извести директно из спремишта такође. Користите Претраживач Спремишта да управљате до релевантног подстабла у вашем спремишту, затим користите Контекст МениИзвоз. Добићете Извоз из УРЛ дијалог који је описан раније.

Ако извршите ову команду на радну копију бићете питани за место где ћете сачувати чисту радну копију без .svn фолдера. Уобичајено, само верзионисани фајлови се извозе, али можете користити Извоз неверзионисаних фајлова такође чекбокс да укључите било коеи друге неверзионисане фајлове у вашој РК који нису у спремишту. Екстерне референце користећи svn:externals могу бити изостављене ако је потребно.

Други начин да извезете из радне копије је да десно вучете фолдер радне копије на нову локације и изаберете Контекст мениСВН извоз верзионисаних ставки овде или Контекст мениСВН извоз свих ставки овде или Контекст мениСВН извоз измељених ставки овде. Друга опција обухвата неверзионисане фајлове такође. Трећа опција извози само модификоване ставке, али задржава фолдер структуру.

Када извозите из радне копије, ако циљни фолдер већ садржи фолдер истог имена као онај који извозите, биће вам дата опција да препишете постојећи садржај, или да креирате нови фолдер са аутоматски генерисаним именом, нпр. Циљ (1).

Извоз појединачног фајла

Извозни дијалог не допушта извоз појединачних фајлова, без обзира што Субверзија може.

Да извезете појединачне фајлове са ТортоисеСВН, имате да користите претраживач спремишта (одељак под именом „Претраживач спремишта“). Једноставно вуците фајл(ове) који желите да извезете из претраживача спремишта тамо где га желите у експлореру, или користите контест мени у претраживачу спремишта да извезете фајлове.

Извоз Стабла Измена

Ако желите да извезете копију структуре вашег стабла пројекта али које садржи само фајлове који су измењени у посебној ревизији, или између било које две ревизије, користи поређење особина ревизија описаних у одељак под именом „Поређење фолдера“.

Ако желите да извезете структуру стабла ваше радне копије која садржи само фајлове који су локално промењени, упоредите са СВН извоз измењених ставки овде изнад.

Избацивање радне копије из контроле верзија

Понекад имате радну копију коју хоћете да конвертујете назад у нормални фолдер без .svn фолдера. Све што вам треба да урадите је да обришете .svn фолдер из рута радне копије.

Алтернативано можете извести сам фолдер. У Виндоус Експлореру десно вучење рут фолдера радне копије из фајл панела у самог себе у фолдер панелу. ТортоисеСВН детектује овај специјални случај и пита да ли желите начинити неверзионисану радну копију. Ако одговорите да контролни фолдер ће бити уклоњен и имате потпуно, неверзионисано стабло фолдера.