Manuals

TortozIDif komande

Slike diff alat ima nekoliko opcija komandnih linija koje možete koristiti da kontrolišete kako se alat pokreće. Program se zove TortoiseIDiff.exe.

Tabela koja sledi lista svih opcija koje mogu biti prenete u diff slike alatu na komandnoj liniji.

Tabela D.2. Lista raspoloživih opcija

OpcijeOpis
:leftPutanja do fajla prikazanog levo.
:lefttitleString naslova. Ovaj string se koristi u naslovu pregledača slika umesto pune putanje fajlova slika.
:rightPutanja do fajla prikazanog desno.
:righttitleString naslova. Ovaj string se koristi u naslovu pregledača slika umesto pune putanje fajlova slika.
:overlayAko je specificiran, dif alat slika prebacuje mod prekrivača (alfa mešavina).
:fitAko je specificiran, diff alat slike uglavljuje obe slike zajedno.
:showinfoPrikazuje info boks slike.


Primer (koji treba da bude unet na jednoj liniji):

TortoiseIDiff.exe /left:"c:\images\img1.jpg" /lefttitle:"image 1"
         /right:"c:\images\img2.jpg" /righttitle:"image 2"
         /fit /overlay

TortoiseSVN homepage