Zaključak

Mi smo ovde pokrili određeni broj osnovnih Subverzionih koncepata: