Manuals

Liste izmena

U idealnom svetu, vi uvek radite samo na jednoj stvari u vremenu, i vaša radna kopija sadrži samo jedan skup logičnih izmena. OK, vratimo se realnosti. To se često dešava da imate da radite na više nezavisnih zadataka odjednom, i kada pogledate u dijalog urezivanja, sve izmene su pomešane zajedno. Osobina lista izmena pomaže vam da grupišete fajlove zajedno, čineći to lakim da se vidi šta radite. Naravno ovo se može raditi samo ako izmene nisu preklopljene. Ako dva različita posla dotiču isti fajl, nema načina da izdvojite izmene.

Možete videti listu promena na više mesta, ali najvažnije je dijalog urezivanja i proveri-za-izmene dijalogu. Počnimo u proveri-za-izmene dijalogu posle vašeg rada na više osobina i više fajlova. Kada prvi put otvorite dijalog svi izmenjeni fajlovi su izlistani zajedno. Pretpostavimo da želite organizovati stvari i grupisati te fajlove saglano sa osobinama.

Izaberite jedan ili više fajlova i koristite Kontekst MeniPomeri u listu izmena da dodate stavku u listu izmena. Početno nema liste izmena tako da najpre treba kreirati novu listu izmena. Dajte joj ime koje opisuje za šta ćete je koristiti i kliknite OK.Dijalog se menja da pokaže grupe stavki.

Kada jednom kreirate listu izmena možete vući i baciti stavke u nju, ili iz druge liste izmena, ili iz Windows Explorer. Vučenjem iz Eksplorera može biti korisno ako vam dozvoljava da dodate stavke u listu izmena u listu izmena pre nego je fajl izmenjen. Mogli ste to uraditi iz proveri-za-izmene dijaloga, ali samo prikazivanjem sve neizmenjene fajlove.

Slika 4.14. Dijalog urezivanja sa listom promena

Dijalog urezivanja sa listom promena


U dijalogu urezivanja možete videti ove iste fajlove, grupisane listom izmena. Osim što daje trenutnu vizuelnu indikaciju grupisanja, možete koristiti grupna zaglavlja da izaberete koji fajl urezati.

TortoiseSVN rezerviše jedno ime liste izmena za sopstveno korišćenje, imenom zanemari-pri-urezivanju. Ovo se koristi da se označe verzionisani fajlovi koji skoro nikad ne želite da urežete čak i kada imaju lokalne izmene. Osobina je opisana u odeljak pod imenom „Isključivanje stavki iz liste za urezivanje“.

Kada urezujete fajlove koji pripadaju listi izmena normalno je da očekujete da članovi liste izmena nisu više potrebni. Tako se podrazumevano fajlovi uklone iz liste izmena automatski pri urezivanju. Ako želite zadržati fajl u listi izmena, koristite Čuvaj liste izmena čekboks na dnu dijaloga urezivanja.

Savet

Lista izmena je čista mogućnost lokalnog klijenta. kreiranjem i uklanjanjem lista izmena ne utiče na spremište, niti na bilo koju radnu kopiju. Ona je jednostavno uobičajeni način da organizujete vaše fajlove.

Upozorenje

Primetimo da ako koristite listu izmena, eksternali neće više biti prikazani u svojoj grupi. Ako ima lista izmena fajlovi i folderi se grupišu po listi izmena, ne po eksternalima.

TortoiseSVN homepage