Manuals

Kreiranje i primena zakrpa

Za projekte otvorenog koda (kao ovaj) svako može da ima pristup čitanju spremišta, i svako može da doprinese projektu. Dakle kako se ti doprinosi kontrolišu? Ako samo svako urezuje izmene projekat će biti stalno nestabilan i moguće permanentno slomljen. U ovoj situaciji izmene se upravljaju predlaganjem zakrpa fajlova razvojnom timu koji ima pristup upisivanju. Oni mogu pregledati zakrpu najpre i onda ili je uneti u spremište ili je vratiti nazad autoru.

Fajlovi zakrpa su jednostavno Jedinstveni-Diff fajlovi koji prikazuju razlike između vaše radne kopije i osnovne revizije.

Kreiranje fajla zakrpe

Najpre treba da napravite i test vaših izmena. Zatim umesto da koristite TortoiseSVNUreži... na predačkom folderu, izaberite TortoiseSVNKreiraj Zakrpu...

Slika 4.62. Kreiranje dijaloga zakrpe

Kreiranje dijaloga zakrpe

možete sada izabrati fajlove koje hoćete da uključite u zakrpu, isto kako želite sa punim urezivanjem. Ovo će proizvesti pojedinačni fajl kji sadrži rezultat svih izmena kaoje ste uradili na izabranim fajlovima od zadnjeg ađuriranja iz spremišta.

Kolone u ovom dijalogu mogu se podesiti na isti način kao kolone u Proveri za modifikaciju dijalogu. Pročitajte odeljak pod imenom „Lokalni i daljinski status“ za više detalja.

Kliknuvši na dugme Podešavanje možete specificirati kako je zakrpa kreirana. Na primer možete specificirati da te izmene u završetku linija ili belina ne budu uključene u krajnjem fajlu zakrpe.

Možete proizvesti izdvojene zakrpe koje sadrže izmene različitih skupova fajlova. Svakako, ako kreirate fajl zakrpu, uradite još neku izmenu na istim fajlovima i onda kreirajte sledeću zakrpu, drugi fajl zakrpe će uključivati oba skupa izmena.

Samo sačuvajte fajl koristeći fajlime po vašem izboru. Fajlovi zakrpa imaju ekstenziju koju god želite, ali konvencionalno bi trebalo da koristei.patch ili .diff ekstenziju. Sada ste spremni da podnesete vaš fajl zakrpu.

Savet

Nemojte da čuvate fajl zakrpu sa .txt ekstenzijom ako nameravate da to pošaljete epoštom još nekome. Pun tekst fajl je često podeljen epoštanskim softverom i često se dešava da beline i karakter za novu liniju se automatski konvertuje i komprimuje. Ako se to desi zakrpa se ne može primeniti glatko. Onda koristite .patch ili .diff kao ekstenziju dok pamtite fajl zakrpu.

Možete takođe da sačuvate zakrpu u klipbordu umesto u fajlu. Možete želeti da to uradite tako da ga nalepite u epoštu da ga pregledaju ostali. Ili ako imate radnu kopiju na jednoj mašini i želite da prenesete izmene sa jedne na drugu, zakrpa na klipbordu je konvencionalni način da to uradite.

Ako više volite, možete kreirati fajl zakrpu u okviru Urezivanje ili Provera izmena dijaloga. Samo izaberite fajlove i koristite kontekst meni stavku da kreirate zakrpu od tih fajlova. Ako želite da vidite Opcije dijalog držite šift dok kliknete desnim.

Primena fajla zakrpe

Fajlovi zakrpa se primenjuju na vašu radnu kopiju. Biće urađeni na istom nivou foldera koji su korišćeni kada je kreirana zakrpa. Ako niste sigurni šta je to, samo pogledajte prvu liniju fajla zakrpe. Na primer, ako je prvi fajl radio na s doc/source/english/chapter1.xml i prva linija fajla zakrpe je Index: english/chapter1.xml tada je potrebno da primenite zakrpu na doc/source/ folder. Međutim, omogućava vam da ste na korektnoj radnoj kopiji, ako izaberete neispravan nivo foldera, TortoiseSVN će to notirati i predložiti vam korektan nivo.

Da bi primenili fajl zakrpe na vašu radnu kopiju potrebno vm je da imate najmanje pristup za čitanje spremišta. Razlog za ovo je da program stapanja mora da uporedi izmene nazad sa revizijom prema kojoj je urađen od udaljenog programera.

Iz kontekst menija za taj folder, kliknite na TortoiseSVNPrimeni Zakrpu... Ovo će prikazati fajl otvori dijalog dozvoljavajući vam da izaberete fajl zakrpu za primenu. Podrazumevano samo .patch ili .diff fajlovi su prikazani, ali može se izabrati opcija za All files. Ako ste prethodno sačuvali zakrpu u klipbord možete koristiti Otvori iz klipborda... u fajl open dijalogu. Primetimo da se ova opcija pojavljuje ako zapamtite zakrpu na klipbord koristeći TortoiseSVNKreiraj zakrpu.... Kopiranjem zakrpe na klipbordiz druge app ne čini da se dugme pojavi.

Alternativno, ako fajl zakrpa ima .patch ili .diff ekstenziju, možete desnim klikom na taj direktorijum da izaberete TortoiseSVNPrimeni Zakrpu.... U tom slučaju bićete pitani da unesete lokaciju radne kopije.

Ova dva metoda tek nude različite načine da se uradi ista stvar. Sa prvim metodom birate RK i pretražujete fajl zakrpa. Drugim birate fajl zakrpe i pretražujete RK.

Jednom kad izaberete fajl zakrpa i lokaciju radne kopije, TortoiseSVN kreće da stapa izmene iz fajla zakrpa sa vašom radnom kopijom. Mali prozor lista fajlove koji će biti izmenjeni. Dvostruki klik na svaki redom prikazaće izmene i sačuvati stopljene fajlove.

Daljinski programerske zakrpe su primenjene na vašoj radnoj kopiji tako da je potrebno urezati da se dozvoljava još nekom da menja iz spremišta.

TortoiseSVN homepage