Manuals

Pretraživač spremišta

Ponekad vam treba da radite direktno na spremištu, bez radne kopije. To je za šta je Pretraživač Spremišta. Kao pretraživač i prekrivač ikona dopušta da vidite vašu radnu kopiju tako Pretraživač Spremišta dopušta da vidite strukturu i status spremišta.

Slika 4.65. Pretraživač spremišta

Pretraživač spremišta


Sa Pretraživačem Spremišta možete izvršiti komande kao kopiraj, pomeri, preimenuj, ... direktno u spremištu.

Pretraživač spremišta izgleda veoma slično Vindouz eksploreru, osim što prikazuje sadržaj spremišta u partikularnoj reviziji radije nego fajlove u vašem računaru. U levom panelu možete videti stablo foldera, au desnom panelu su sadžaji izabranih foldera. U gornjem Prozoru Pretraživača Spremišta možete uneti URL spremišta i reviziju koju hoćete da pretražite.

Imenici uključeni sa svn:externals osobinama prikazani su, takođe, u pretraživaču spremišta. Ovi imenici su prikazani sa malom strelicom na sebi koja indicira da ovi imenici nisu deo strukture prikazanog spremišta, već linkovi.

Isto kao Vindouz eksplorer, možete kliknuti na zaglavlje kolone u desnom panelu ako želite da podesite red sortiranja. I kao u eksploreru postoji kontekst meni dostupan u oba panela.

Kontekst meni za fajl dopušta vam da:

Kontekst meni za folder vam omogućava da:

Ako izaberete dva foldera u desnom panelu, možete videti razlike ili kao ujedinjeni-diff, ili listu fajlova koja može biti vizualno razlikovana korišćenjem podrazumevanog diff alata.

Ako izaberete više foldera u desnom panelu možete preuzeti sve njih u zajednički predački folder.

Ako izaberete 2 oznake koji su kopirani iz istog korena (tipično /trunk/), možete koristiti Kontekst MeniPokaži Dnevnik... da vidite listu revizija između dve označene tačke.

Eksterne stavke (označene korišćenjem svn:eksternali su takođe prikazani u pretraživaču spremišta i možete čak bušiti u sadržaj foldera. Eksternalne stavke su označene crvenom strelicom preko stavke.

Možete koristiti F5 da osvežite pregled kao ubično. To će osvežiti sve što se trenutno prikazuje. Ako želite da pretražite ili osvežite informacije za čvorove koji još nisu otvoreni, koristite Ctrl-F5. Posle toga, proširenjem bilo kog čvora desiće se trenutno bez obzira na mrežno kašnjenje dok se informacija tražila.

Možete takođe koristiti pretraživač spremišta za vuci-i-baci operaciju. Ako vučete folder iz eksplorera u repo-pretraživač biće uvezen u spremište. Primetite da ako vučete više stavki one će biti uvezene u odvojenim urezivanjima.

Ako želite da pomerite stavke u okviru spremišta, samo levo vučenje na novu lokaciju. Ako želite da kreirate kopiju radije nego pomeranje stavke, Ctrl-levo vučenje umesto. Kada kopirate, kursor ima plus simbol na sebi, isto kako je to u Eksploreru.

Ako želite da kopirate/pomerite fajl ili folder na drugu lokaciju i takođe dajte mu novo ime u isto vreme, možete desno vučenje ili Ctrl-desno vučenje stavke umesto korišćenja levo vučenje. U ovom slučaju dijalog preimenovanja je prikazan gde možete uneti novo ime za fajl ili folder.

Kadgod napravite izmenu u spremištu koristeći jedan od ovih metoda, bićete predstavljeni dnevnik poruke ulazom dijaloga. Ako vučete nešto greškom, to je takođe vaša šansa da završite akciju.

Ponekad kada pokušate da otvorite putanju dobićete poruku greške umesto detalja stavke. Ovo se može desiti ako specificirate neispravan URL, ili ako nemate pristupnu dozvolu, ili ako ima neki drugi problem servera. Ako vam treba da kopirate ovu poruku da je uključite u epoštu, samo desno kliknite na nju i koristite Kontekst MeniKopiraj poruku greške u klipbord, ili jednostavno koristite Ctrl+C.

Zabeleženi url/spremišta su prikazani ispod tekućegfoldera spremišta u levom stablu pregleda. Možete dodati stavke pomoću desni klik na bilo koji folder i izabrati Kontekst meniDodaj zabele. Klikom na zabele

TortoiseSVN homepage