Manuals

Osnovni koncepti

Pre nego se zaglavimo u radu sa pravim fajlovima, važno je pogledati kako Subverzija radi i termine koje koristi.

Spremište

Subverzija koristi centralnu bazu podataka koja sadrži sve vaše virzija-kontrolisane fajlove sa njihovom kompletnom istorijom. Baza podataka je označena kao spremište. Spremište normalno živina fajl serveru koji izvršavaSubverzioni program koji snabdeva sadržajem Subverzione klijente (kao TortoiseSVN) na zahtev. Ako samo sigurnosno kopirate jednu stvar, sigurnosno kopirajte vaše spremište kao definitivnu glavnu kopiju svihvaših podataka.

Radna kopija

Ovde obavljate pravi posao. Svaki saradnik ima sopstvenu radnu kopiju, ponekad poznatu kao sendboks na lokalnopm PC. Možete povući poslednjuverziju iz spremišta, raditi na njoj lokalno bez uticaja bilo koga, zatim kada ste zadovoljni izmenama uradite urezivanje nazad u spremište.

Subverziona radna kopija ne sadrži istoriju projekta, ali sadrži kopiju fajlova kako postoje u spremištu pre nego ste počeli da radite izmene. Ovo znači da je lako proverititačno šta ste izmenili.

Takođe treba da znate gde naći TortoiseSVN zato što nema mnogo da se vidi iz Start menija. Ovo je zato što TortoiseSVN proširenje školjke, tako pre svega, pokreće Vindouz pretraživač. Desno klikni na folder u pretraživaču i videćete nove ulaze u kontekst meniju kao:

Slika 1.1. TortoiseSVN meni za neverzionisani folder

TortoiseSVN meni za neverzionisani folder


TortoiseSVN homepage