Manuals

Osiguranje spremišta

Koji god tip spremišta da koristite, izuzetno je važno da održavate regularno osiguranje, i da proverite osiguranje. Ako server padne vi ste možda sposobni da pristupite zadnjoj verziji vaših fajlova, ali bez spremišta sva istorja je izgubljena zauvek.

Najjednostavniji (ali se ne preporučuje) način je da se kopira folder spremišta u medijum za bekap. Međutim, morate biti apsolutno sigurni da nijedan proces ne pristupa podacima. U ovom kontekstu pristup znači bilo koji pristup uopšte. Ako je vašem spremištu pristupljeno uopšte u toku kopiranja, (veb pretraživač ostaje otvoren, itd.) bekap će biti nekoristan.

Preporučljivi metod je pokrenuti

svnadmin hotcopy path/to/repository path/to/backup
    

da se kreira kopija vašeg spremišta na siguran način. Zatim napravite bekap kopiju.

Alat svnadmin je instalisan automatski kada instališete Subversioni klijent komandne linije. Lakši način da ovo dobijete je da čekirate opciju koja uključuje alat komandne linije dok se instalira TortoiseSVN ali ako želite da skinete zadnju verziju alata komandne linije direktno sa Subversion vebsajt.

TortoiseSVN homepage