Manuals

Zamena ključnih reči

Ako su izvorni i odredišni fajlovi snabdeveni, SubWCRev kopira izvor u odredište, izvršavajući zamenu ključnih reči na sledeći način:

Tabela 6.3. Lista dostupnih ključnih reči

Ključna rečOpis
$WCREV$Zamenjeno najvišom urezanom revizijom u radnoj kopiji.
$WCREV&$Zamenjeno najvišom urezanom revizijom u radnoj kopiji. Dodato sa vrednošću posle & karaktera. Na primer: $WCREV&0xFFFF$
$WCREV-$, $WCREV+$Zamenjeno najvišom urezanom revizijom u radnoj kopiji, sa vrednošću posle + ili - karaktera dodatoj ili oduzetoj. Na primer: $WCREV-1000$
$WCDATE$, $WCDATEUTC$Zamenjeno sa datum/vreme urezivanja najviše revizije urezivanja. Uobičajeno, internacionalni format je korišćen. yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Alternativno, možete specificirati prilagođeni format koji se može koristiti sa strftime(), na primer: $WCDATE=%a %b %d %I:%M:%S %p$. Za listu dostupnih formating karaktera pogledajte na onlajn reference.
$WCNOW$, $WCNOWUTC$Zamenjeno sa tekućim sistemskim datum/vreme. Ovo se može koristiti da označi vreme izrade. Formatiranje se može koristiti kao opisano za $WCDATE$.
$WCRANGE$Zamenjeno sa opsegom obnovljenih revizija u radnoj kopiji. Ako je radna kopija u konzistentnom stanju ovo je pojedinačna revizija. Ako radna kopija sadrži mešane revizije, ili zbog toga što je zastarela, ili zato što planski obnovljena-ka-reviziji, onda će opseg biti prikazan u obliku 100:200.
$WCMIXED$$WCMIXED?TText:FText$ je zamenjen sa TTekst ako postoji pomešane obnovljene revizije, ili FTekst ako ne.
$WCMODS$$WCMODS?TText:FText$ je zamenjeno sa TTekst ako postoje lokalne izmene, ili FTekst ako ne.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ je zamenjen sa TTekst ako postoje neverzionisane stavke u radnoj kopiji, ili FTekst ili ne.
$WCEXTALLFIXED$$WCEXTALLFIXED?TText:FText$ je zamenjeno sa TTekst ako su svi eksternali fiksirani na eksplicitnu reviziju, ili FTekst ako nisu.
$WCISTAGGED$$WCISTAGGED?TText:FText$ je zamenjen sa TTekst ako URL spremišta sadrži znakeklasifikacionih šablona, ili FTekst ako ne sadrži.
$WCURL$Zamenjeno sa spremišta URL putanje radne kopije poslate u SubWCRev.
$WCINSVN$$WCINSVN?TText:FText$je zamenjeno sa TTekst ako je ulaz verzionisan, ili FTekst ako nije.
$WCNEEDSLOCK$$WCNEEDSLOCK?TText:FText$ je zamenjeno sa TTekst ako ulaz ima svn:needs-lock podešenu osobinu, ili FTekst ako nije.
$WCISLOCKED$$WCISLOCKED?TText:FText$je zamenjeno sa TTekst ako je ulaz zaključan, ili FTekst ako nije.
$WCLOCKDATE$, $WCLOCKDATEUTC$Zamenjeno sa datumom zaključavanja. Formatiranje može biti korišćeno kako je opisano u $WCDATE$.
$WCLOCKOWNER$Zamenjeno imenom vlasnika katanca.
$WCLOCKCOMMENT$Zamenjeno komentarom katanca.
$WCUNVER$$WCUNVER?TText:FText$ je zamenjen sa TTekst ako postoje neverzionisani fajlovi u radnoj kopiji, ili FTekstako ne.


SubWCRev direktno ne podržava ugnježdenje izraza, tako na primer ne možete koristiti izraz kao:

#define SVN_REVISION  "$WCMIXED?$WCRANGE$:$WCREV$$"
   

ali možete uobičajeno raditi oko njega sa drugima, na primer:

#define SVN_RANGE    $WCRANGE$
#define SVN_REV     $WCREV$
#define SVN_REVISION  "$WCMIXED?SVN_RANGE:SVN_REV$"
   

Savet

Neki od ovih ključnih reči su primenjene na pojedinačne fajlove pre nego na celu radnu kopiju, tako da to samo čini osećaj da koriste ovo dok je SubWCRev pozvan da pregleda pojedinačni fajl. Ovo se primenjuje na $WCINSVN$, $WCISLOCKED$, $WCLOCKDATE$, $WCLOCKOWNER$ i $WCLOCKCOMMENT$.

TortoiseSVN homepage