Poděkování

Stefan Küng

za tvrdou práci na TortoiseMerge

Lübbe Onken

za nádherné ikony, logo, odchyt chyb a péči o dokumentaci

Projektu Tigris Style

za některé styly, které byly použity v této dokumentaci

Našim Přispěvatelům

za opravy, hlášení chyb a nové nápady, a za pomoc druhým odpovídáním na otázky týkající se našeho mailing listu.

Našim Dárcům

za mnoho hodin radosti s hudbou, kterou nám poslali