Předmluva

Obsah

TortoiseMerge je zdarma!
Poděkování

Při práci na projektu a to buď na open-source projektu, ve kterém více lidí kontroluje Váš kód, nebo komerční projekt, kde budete prodávat komponentu s Vašim zdrojovým kódem, najdou se lidi a zákazníci, kteří najdou chyby, nebo chtějí zlepšit Váš projekt. Aby toto provedli, posílají Vám záplaty, které budete muset zhlédnout a rozhodnout, zda ji chcete použít.

TortoiseMerge Vám pomůže s oběma těmito úkoly:

  • Přezkoumání záplat

  • Uplatnění záplat

TortoiseMerge také Vám pomáhá vyřešit konfliktní soubory, které mohou nastat, pokud pracujete se systémem pro správu verzí a ostatní pracují na stejném soubory jako Vy.

TortoiseMerge je zdarma!

TortoiseMerge je zdarma. Nemusíte platit za něj platit, můžete jej použít jakýmkoli způsobem, kterým chcete. Je vyvíjen pod licencí GP (GPL).

TortoiseMerge je Open Source projekt. To znamená, že máte plný přístup je čtení zdrojového kódu tohoto programu. Můžete jej procházet na tomto odkazu https://sourceforge.net/p/tortoisesvn/code/HEAD/tree/. Nejnovější verze (na které se v současnosti pracuje) se nachází pod /trunk/ a vydané verze jsou umístěny v /tags/.