Kapitola 1. Úvod

Obsah

Přehled
Historie TortoiseMerge

Přehled

TortoiseMerge je zdarma/open-source aplikace. Umožní Vám vidět rozdíly v textových souborech, sloučit tyto změny a dokonce i kontrolovat a uplatnit soubory sjednoceného rozdílu, často nazývané záplaty.

Při práci na textových souborech, např. zdrojové soubory ve Vašem oblíbeném programovacím jazyce, nebo html/xml soubory pro Vaše dokumenty nebo webové stránky, budete často v situaci, kdy je třeba porovnat různé verze těchto souborů. Někdy máte jinou verzi od někoho jiného, někdy jen chcete vidět změny, které jste provedli.

Pokud pracujete se systémem pro správu verzí (např. Subversion), pak někdy při aktualizaci Vaší pracovní kopie dostanete konflikt. Ten nastane, pokud někdo jiný změnil stejné části souboru, na kterém v současné době pracujete ve stejnou dobu. Pak budete muset tyto konflikty ručně vyřešit. Zde Vám TortoiseMerge může pomoci.

Následující graf zobrazuje vztah mezi soubory zapojené do konfliktu:

Obrázek 1.1. Konflikt souboru

Konflikt souboru