Úprava Konfliktů

Tomuto se někdy říká trojité porovnávání sloučení a je uvedeno ve třech panelech. Vlastně jsou však zahrnuty čtyři soubory. Soubor, který není zobrazen, je soubor společného základu, poslední společný předek dvou souborů, které jsou nyní v konfliktu. Vztahy mezi třemi soubory jsou popsány v níže uvedeném diagramu:

Obrázek 2.1. Konflikt souboru

Konflikt souboru

Základní soubor představuje nejstarší verzi souboru, odkud Vy a Oni začnete dělat změny. Můj představuje základní soubor se všemi změnami, které jste Vy provedli a Jejich je soubor se všemi změnami, které někdo jiný v souboru provedl. Levý panel zobrazuje změny v Jejich oproti základnímu souboru a pravý panel zobrazuje změny v Mém oproti základnímu souboru. Dolní panel je výstupní soubor, kde se snažíte vyřešit konflikty.

V zobrazení řešení konfliktů můžete použít bloky z Můj nebo Jejich nebo obojí. Ale v tomto případě jsou změny uvedeny ve spodním panelu.