Kapitola 2. Základní představa

Obsah

Prohlížení a Sloučení Rozdílů
Úprava Konfliktů
Uplatnění Záplat

TortoiseMerge má několik různých použití:

  • Zobrazení rozdílu mezi dvěma soubory a slučování změn do jednoho z nich, nebo odstraňování nežádoucích změn.

  • Úprava konfliktů mezi místními změnami a změnami v úložišti Subversion po aktualizaci.

  • Použití souborů se záplatou a jejich přepisování.

Prohlížení a Sloučení Rozdílů

V tomto režimu porovnáváte dva soubory. Soubor v levém panelu je považován za původní soubor (někdy označován jako Jejich a soubor v pravém panelu je upravený soubor (někdy označované jako Můj.

Můžete provést jednoduché změny řádků v souborů v pravém panelu, které zahrnují:

  • Vrátit změněné řádky zpět na text zobrazený v levém panelu.

  • Pomocí kombinace obou bloků, a to buď Jejich před Můj, nebo Můj před Jejich.

Můžete soubor také upravit v pravém panelu, stejně jako v textovém editoru. Takové linky jsou označeny ikonou tužky. Vezměte prosím na vědomí, že pokud chcete některé ze změn řádků/bloků popsaných výše, je lepší je provést jako první, protože jakmile začnete upravovat soubor sami, stane se pro TortoiseMerge nemožné sledovat vztahy s původním souborem.