Uplatnění Záplat

Záplatový soubor je soubor sjednoceného rozdílu Subversion, který obsahuje informace potřebné k použití změn na sadu souborů. Záplata může být dodána jiným vývojářem, takže můžete vidět změny, které udělal a možná je odevzdat do úložiště. Nebo mohl být interně vytvořen TortoiseSVN při porovnávání dvou adresářů. To se stane, když porovnáte revizi úložiště s adresářem Vaší pracovní kopie, nebo pokud porovnáváte dvě různé revize úložiště, nebo pokud porovnáváte dvě různé cesty úložiště.

V každém případě TortoiseMerge zobrazí malé okno se seznamem souborů zahrnutých v záplatě. Dvojitým kliknutím na jeden z těchto souborů můžete načíst příslušný soubor a změny uplatit. Levý panel zobrazí původní obsah souboru a pravý panelu ho zobrazuje poté, co byla záplata použita.

Můžete upravit soubor v pravém panelu přesně tak, jak byste dělali v režimu porovnání/úprav.