Tlačítka a Další Ovládání

V závislosti na vašem nastavení buď uvidíte lištu nástrojů nebo pás karet s mnoha tlačítky. Všechna tlačítka zobrazí popisek jejich funkce, když na ně najedete kurzorem myši.

Na levé straně okna je lišta umístění. Poskytuje rychlou vizuální referenci o tom, kde leží změny uvnitř souboru. Lišta má tři sloupce. Levý sloupec odkazuje na levý panel, pravý sloupec na pravý panel a střední sloupec na dolní panel (pokud existuje). V jedno panelovém pohledu je použit pouze levý sloupec. Lišta umístění může být také použita jako posuvník pro posun všech oken najednou.

Pokud dvakrát kliknete na slovo pak všechny výskyty tohoto slova se zvýrazní v celém dokumentu, a to jak v hlavním panelu, tak v liště umístění. Znovu poklepejte na slovo k odstranění zvýraznění.

Pokud kliknete na tlačítko v levém okraji, nebo pokud třikrát kliknete na řádek, pak bude celý řádek vybrán.

Pod dolní částí okna je stavový řádek. Ta zobrazuje počet přidaných a smazaných řádků v Jejich a Mém a počet zbývajících nevyřešených konfliktů.

Stavový řádek také obsahuje rozbalovací seznam ovládající zpracování a práce se soubory:

Kódování

Kódování udává jak jsou znaky načteny/uloženy a zobrazeny. Nejběžnější kódování v Angličtině je ASCII (což znamená kódování použité v místním operačním systému), ale můžete jej změnit na UTF8, UTF16LE, UTF16BE, UTF32LE a UTF32BE, jak s tak i bez označení pořadí bajtů (BOM).

Konce řádků

Nejběžnější styl konce řádků ve Windows je CRLF, ale můžete jej změnit na kterýkoliv jiný. Nezapomeňte, že při změně stylu se upraví všechny konce řádků v souboru, i když při načtení nebyly styly stejné.

Tabulátory

Volba ve vrchní části nabídky s rozbalovacím seznamem určuje zda je při stisknutí klávesy tabulátoru vložena mezera nebo tabulátor. Volba Chytrý znak tabulátoru při povolení používá algoritmus pro zjištění, zdali je nejlepší použít mezeru nebo tabulátor.

Velikost tabulátoru určuje kolik znaků mezery je vloženo při úpravě a stisknutí klávesy tabulátoru, nebo o kolik znaků je slovo posunuto při zjištění znaku tabulátoru.