Ikony Stavu Řádků

Změněné řádky jsou označeny ikonou označující, jaký typ změny nastal.

Byl přidán řádek

Řádek byl odebrán.

Byla vrácena změna navrácením k původnímu obsahu řádku.

Tento řádek obsahuje pouze změny mezer. Tam, kde je vyznačeno několik po sobě jdoucích řádků, mohl být odstavec znovu zalomen, což způsobilo, že slova se pošoupla na vedlejší řádky.

Řádek byl upraven ručně, pomocí TortoiseMerge jako textového editoru.

Tento řádek je v konfliktu.

Tento řádek je v konfliktu, ale účinek je skryt mezerou nebo nastavením konce řádků.

Tento řádek je zaznamenán jako přesunutý z/do jiného umístění