Historie TortoiseMerge

While working on TortoiseSVN we found that whenever users sent in patches to enhance the project or just to fix bugs, we had a lot of work just applying those patches. And many times those patches were outdated and couldn't be applied with the command line patch tool https://unxutils.sourceforge.net/ because we were working on those files and had sometimes changed those files already.

Toto byl také hlavní důvod, proč TortoiseSVN původně neměl zavedenu TortoiseSVNVytvořit Záplatu: dávali jsme přednost, aby uživatelé nám posílali celé soubory, protože s nimi bylo snadnější záplaty použít.

Tak jsme strávili spoustu času, prohledáváním internetu pro GUI nástroj, který by mohl používat záplatové soubory, ale pouze jsme zjistili, že takový nástroj neexistuje. Takže suma sumárum: Rozhodli jsme se, že pokud nikdo jiný nemůže poskytnout takový nástroj, musíme si napsat vlastní. A tehdy se zrodil TortoiseMerge.

Vzhledem k tomu, že TortoiseSVN již používá knihovnu Subversion, který už má v sobě pěkné jádro porovnávání, bylo jen přirozené použít tuto knihovnu místo GNU diff.

V Subversion 1.7 byl přidán příkaz svn patch, který umožňuje použít soubor se záplatou na pracovní kopii. TortoiseMerge nyní používá stejné funkce jako příkaz Subversion aby s předešlo rozdílnému chování mezi těmto příkazy.