Manuals

Luku 1. Johdanto

Sisällys

Yleiskatsaus
TortoiseMergen historia

Yleiskatsaus

TortoiseMerge on ilmainen avoimen lähdekoodin ohjelma. Se osaa näyttää erot tekstitiedostojen välillä, yhdistää muutokset, katselmoida ja ottaa käyttöön unified diff -tiedostoja, joita kutsutaan usein paikoiksi (engl. patch).

Kun työskentelet tekstitiedostojen kanssa (esim. lähdekooditiedostot, käyttöohjeitten ja verkkosivustojen html/xml-tiedostot), törmäät usein tilanteeseen, jossa on tarpeen verrata näiden tiedostojen eri versioita. Joskus saat eri version joltakulta toiselta, joskus taas haluat vain nähdä itse tekemäsi muutokset.

Jos työskentelet versionhallintajärjestelmän (esimerkiksi Subversion) kanssa, törmäät joskus ristiriitoihin päivittäessäsi työkopiotasi. Näin tapahtuu, kun joku toinen muuttaa samoja osia kuin siitä tiedostosta, jota parhaillaan työstät. Tällaisessa tilanteessa syntyneet ristiriidat pitää ratkoa käsin, ja silloin TortoiseMerge voi auttaa.

Seuraava kaavio näyttää ristiriidassa olevien tiedostojen väliset suhteet:

Kuva 1.1. Tiedostoristiriita

Tiedostoristiriita

TortoiseSVN homepage