Manuals

Predgovor

Kazalo

TortoiseMerge vam je na razpolago brez obveznosti!
Zasluge

Ko delate na projektu, pa naj bo to odprtokodni projekt ali komercialni projekt, kjer poleg komponente prodajate tudi izvorno kodo, uporabniki in stranke v vaši kodi najdejo napake oziroma želijo projekt izboljšati. To storijo tako, da vam pošljejo datoteko popravkov, ki jih morate pregledati in se odločiti, ali jih boste uporabili.

TortoiseMerge vam pomaga v obeh primerih:

  • Pregledovanje popravkov

  • Uporaba popravkov

TortoiseMerge vam tudi pomaga razvozljati datoteke, ki si prihajajo navzkriž, če delate s sistemom za nadzor izvorne kode, pri tem kak drug član skupine dela na isti datoteki kot vi.

TortoiseMerge vam je na razpolago brez obveznosti!

TortoiseMerge vam je na razpolago brez obveznosti! Zanj vam ni treba plačati, lahko ga uporabljate, kakor želite. Razvit je pod licenco GPL.

TortoiseMerge is an Open Source project. That means you have full read access to the source code of this program. You can browse it on this link https://osdn.net/projects/tortoisesvn/scm/svn/. The most recent version (where we're currently working) is located under /trunk/, and the released versions are located under /tags/.

TortoiseSVN homepage