Manuals

Nastavitve

Glavna stran nastavitev

Slika 3.6. Glavna stran nastavitev

Glavna stran nastavitev

Večina možnosti je očitnih, nekaj pa jih potrebuje razlago.

Naredi varnostno kopijo izvorne datoteke preimenuje originalno datoteko v delovni kopiji v imedatoteke.bak, preden se shrani spremenjena različica.

Default to UTF-8 encoding when set, ANSI files are loaded as UTF-8 encoded and saved as such when edited.

Max line length for inline diffs TortoiseMerge can get slow when showing inline diffs for very long lines. Because of that only lines that are shorter than 3000 chars are shown with inline diffs. You can change this value here.

Prezri zaključke vrstic skrije spremembe, ki so posledica zgolj zaradi razlik pri zaključkih vrstic.

Prezri spremembe velikih/malih črk skrije spremembe, ki so posledica menjave velikih in malih črk v besedilu. To je uporabno pri aplikacijah, kot je Visual Basic, ki spreminjajo velike in male črke brez opozorila.

Nastavitev barv

Slika 3.7. Nastavitev barv

Nastavitev barv

To pogovorno okno omogoča izbiro barv ozadja za različno spremenjene vrstice.

Običajno
Vse vrstice, ki ne vsebujejo sprememb ali pa so spremembe skrite.
Dodano
Dodane vrstice
Odstranjeno
Izbrisane vrstice.
Spremenjeno
Vrstice, ki vsebujejo relativno majhne spremembe, so prikazane s spremembami v vrsticah. Ta barva se uporablja za del vrstice, ki ima status nesprememnjeno. Spremenjeni deli se prikažejo z uporabo dodanih in izbrisanih barv, kot je to opisano spodaj. Če možnost Barvno kodiranje sprememb v vrstici ni omogočena, barva ne bo uporabljena in spremenjene vrstice bodo vedno označene kot zamenjane.
Sporno
Kjer je bila ista vrstica spremenjena v obeh datotekah
Spor rešen
Kjer je bila ista vrstica spremenjena v obeh datotekah in ste se odločili, katera različica bo sedaj uporabljena
Prazno
Kjer so bile vrstice dodane v nasprotnem predelu, v tem predelu pa ne obstajajo.
Dodano besedilo v vrstici
Kadar so prikazane razlike v vrstici, je dodano besedilo prikazano v tej barvi.
Izbrisano besedilo v vrstici
Kadar so prikazane razlike v vrstici, je izbrisano besedilo prikazano v tej barvi.
Razno - presledki
Znaki, ki označujejo presledke, so prikazani v drugačni barvi kot običajno besedilo.
Use dark mode
Enables a dark mode for the UI. This requires at least Windows 10 1809.

TortoiseSVN homepage