Manuals

Dodatek A. Keyboard Shortcuts

Kazalo

Keyboard Shortcuts
General Keyboard Shortcuts
Diff-Mode Keyboard Shortcuts
Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts

Seznam bližnjic in ukazov.

Keyboard Shortcuts

General Keyboard Shortcuts

Ctrl-Q, Ctrl-W, Escape

Izhod iz aplikacije

Ctrl-C

Kopiraj izbrano besedilo na odložišče.

Ctrl-X, Shift-Del

Cut the selected text to the clipboard

Ctrl-V, Shift-Insert

Paste the selected text from the clipboard

Ctrl-Z, Alt-Backspace

Undo the last edits

Ctrl-F

Open the Find dialog for text searches and replaces

Ctrl-O

Odpri datoteke za razlikovanje/spajanje

Ctrl-S

Shrani spremembe

Ctrl-Shift-S

Shrani kot...

F7, Ctrl-Down

Na naslednjo razliko

Shift-F7, Ctrl-Up

Na prejšnjo razliko

Ctrl-R

Ponovno naloži datoteke in povrne vse spremembe

Ctrl-T

Preklaplja med prikazom in skrivanjem presledkov

Ctrl-L

Toggles between collapsing unchanged sections or not

Ctrl-P

Toggles between line wrapping

Ctrl-G

Pojdi na vrstico

Ctrl-A

Select all text

Ctrl-miškin kolešček

Okno premika levo/desno

Ctrl-Tab

Switch between left/right/bottom view

Ctrl-M

Toggles between marking the selected change

Diff-Mode Keyboard Shortcuts

Ctrl-D

Preklaplja med enodelnim in dvodelnim pregledovalnikom razlik

Ctrl-M

Toggles between marking the selected change

Ctrl-U

Switches views

F12

Use left block

Conflict Resolution Mode Keyboard Shortcuts

F8

Na naslednji spor

Shift-F8

Na prejšnji spor

Ctrl-F9

Use left block

Ctrl-Shift-F9

Use left block then right block

Ctrl-F10

Use right block

Ctrl-Shift-F10

Use right block then left block

TortoiseSVN homepage