Manuals

Икона статуса линије

Измењене линије су означене иконом да означе који тип измена се јавља.

Линија је додата.

Линија је уклоњена

Измена је поништена враћањем у оригинални садржај линије.

Ова линија садржи само измене размака. Тамо где је означено више консекутивних линија параграф може бити поново преломљен што проузрокује да се речи вуку у суседне линије.

Ланија је уређена ручно користећи ТортоисеМерге као текст уређивач.

Ова линија је у конфликту.

Ова линија је у конфликту, али ефекат је скривен белином или подешавањем краја-линије.

Ова линија је детектована да је померена из / у другу локацију.

TortoiseSVN homepage