Manuals

Zahvalnosti

Stefan Kung

za težak rad na TortoiseMerge

Lube Onken

za lepe ikone, logo, lov na bagove i brigu o dokumentaciji

Tigris stil projekat

za neke stilove koje su preuzete u ovu dokumentaciju

Naši dopisnici

za zakrpe, izveštaje o bagovima i novim idejama i za pomoć drugima odgovarajući na pitanja sa naše poštanske liste.

Naši donatori

za mnogo časova uživanja u muzici koju su nam slali

TortoiseSVN homepage