Manuals

Poglavlje 1. Uvod

Sadržaj

Pregled
TortoiseMerge istorija

Pregled

TortoiseMerge je besplatna/otvoren-kod aplikacija. Dozvoljava vam da vidite razlike u tekst fajlu, stopite ove izmene i čak pregledate i primenite objedinjene diff fajlove, često nazivane zakrpe.

Dok se radi sa tekst fajlovima, tj. fajlovi izvornog koda u vašem najdražem programskom jeziku, ili html/hml fajlovima za vašu dokumentaciju ili vebsajt, vi ćete često biti u situaciji gde treba da uporedite nečije različite verzije, ponekad baš želite da vidite izmene koje ste vi napravili.

Ako radite sa sistemom kontrole verzija (tj. Subverzija) tada ponekad dobijete konflikte kada uskladite vašu radnu kopiju. Ovo se dešava ako je još neko izmenio iste delove fajla na kome ste vi trenutno radili. Tada imate da rešite ove konflikte ručno. Tu vam TortoiseMerge može pomoći.

Sledeći dijagram prikazuje veze između fajlova obuhvaćenih konfliktom:

Slika 1.1. Fajl konflikt

Fajl konflikt

TortoiseSVN homepage