Predgovor

Sadržaj

TortoiseMerge je besplatan!
Zahvalnosti

Kada se radi na projektu, ili projktu otvorenog koda gde više ljudi razvija vaš kod, ili komercijalni projekt gde vi prodajete komponente sa vašim izvornim kodom, biće ljudi i potrošača koji će naći bagove ili želeti da poboljšaju vaš projekat. Da bi to uradili oni vam šalju zakrpe koje vi trba da pregledate i odlučite da li ih želite primeniti.

TortoiseMerge vam pomaže u oba ova zadatka:

  • Pregled zakrpa

  • Primena zakrpa

TortoiseMerge vam takođe pomaže da sortirate konfliktne fajlove koji se mogu pojaviti ako radite sa sistemom kontrole izvornog koda i ostali rade na istim fajlovima kao vi.

TortoiseMerge je besplatan!

TortoiseMerge je besplatan. Vi ne treba da platite za njega, možete ga koristiti kako god želite. Razvijen je pod GP licencom (GPL).

TortoiseMerge je projekat otvorenog koda. To znači da imate pun pristup čitanju izvornog koda programa. Možete ga pretraživati na ovom linku https://sourceforge.net/p/tortoisesvn/code/HEAD/tree/. Najskorija verzija (gde mi trenutno radimo) locirana je na /trunk/, a izvršna verzija je locirana na /tags/.