Manuals

Spajanje/Uređenje konflikata

TortoiseMerge ne prikazuje vam samo rzlike između fajlova ali vam i omogućava da rešite konflikte ili primenite izmene.

Ako ste u dva panela pregledu tada možete samo uređivati fajl u desnom panelu (Moj). Da primenite izmene u levom fajlu (NJihov), desni klikk na izmenjene linije i izabrati Kontekst meni Koristite tekst blok iz 'njihov' . Tada su izmene iz levog fajla dodate u desni fajl.

Ponekad vi stavarno želite oba tekst bloka, i kontekst meni vam takođe to nudi Kontekst MeniKoristite oba tekst bloka (ovo najpre) i Kontekst MeniKoristite oba tekst bloka (ovo poslednje).

Možete takođe urediti izlazni fajl baš kao što želite u tekst uređivaču. Takve linije su označene koristeći olovku ikonu. Molim vas notirajte da želite uraditi bilo koju linija/blok-osnova izmenu opisanu gore, bolje je uraditi ovo pre nego počnete uređenje fajla jer postaje nemoguće da TortoiseMerge čuva odnose sa originalnim fajlovima.

Ako ste u tri panela pregledu (ponekad zvanom pregled stapanja) možete da uređujete samo fajl u pregledu na dnu (Stopljen). Kao u dva panela pregledu možete desni klik na konfliktne linije i izaberite Kontekst meni Koristi tekst blok iz 'njihov' ili Kontekst meni Koristi tekst blok iz 'moj' . Uz to, ako želite oba bloka, možete izabrati Kontekst meni Koristi tekst blok iz 'moj' pre 'njihiv' ili Kontekst meni Koristi tekst boks iz 'njihov' pre 'moj' . U skladu sa komandom koju ste izabrali izmene se koriste u rezultantnom Stopljenom fajlu.

Ponekad fajl će biti označen kao konfliktan u Subverziji, ali kada ga pregledate pomoću TortoiseMerge neće biti prikazanih konflikata. Ovo se može desiti zbog načina na koji ste rukovali belinom. Ako izaberete da zanemarite linijski-završetak ili izmene beline, te linije će biti označene koristeći Konflikt-Zanemaren ikone. Da se reši konflikt treba samo odabrati koju verziju da koristite.

Važno

Primetimo da ako koristite TortoiseMerge na istim fajlovima ponovo, sve izmene u vašoj radnoj verziji, da li u TortoiseMerge ili ručnim-uređenjem biće odbačene i fajl će se pojaviti onakav kao kad je konflikt-uređenje bilo na početku.

TortoiseSVN homepage