Manuals

Otvaranje fajlova

Kada pokrenete TortoiseMerge bez bilo kog komandnog prekidača morate otvoriti falove ručno, koristeći FajlOpen.

Slika 3.5. Dijalog otvaranja

Dijalog otvaranja

Prva stvar koju imate da uradite je da odlučite da li samo želite da uporedite/stopite fajlove, ili da li želite da upotrebite fajl zakrpu. U zavisnosti šta izaberete odgovarajući edit boksovi i dugmići za pretraživanje se aktiviraju.

Pregled/Spajanje

Ako želite uporedi/stopi fajlove imate da podesite najmanje dve od tri moguće putanje za Osnova, Moj i NJihov. Ako izaberete samo dva fajla, tada TortoiseMerge prikazuje razlike između tih fajlova, ili u dva panela pregledu ili u jedan panel pogledu.

Ako želite da stopite tri fajla, TortoiseMerge će prikazati razlike u tri panela pregledu. Ovaj pregled je generalno korišćen ako vam je potrebno da rešite konfliktne fajlove. Izlazni fajl nije imenovan u ovom slučaju i preostaje vam da koristite FajlSačuvaj kao.... da sačuvate rezultat.

Primena zakrpa

Ako želite da primenite fajl zakrpu imate da podesite obe putanje do samog fajla zakrpe i putanju do foldera gde fajl zakrpe će biti upotrebljen.

TortoiseSVN homepage