Zakázání položek kontextového menu

Ve verzi 1.5.0 a vyšší, TortoiseSVN umožňuje zakázat (vlastně skrýt) položky kontextového menu. Protože toto je funkce, která by neměla být použita jen tak, ale pouze v případě, že je pádný důvod, neexistuje pro toto žádné grafické rozhraní a je třeba to provést přímo v registru. Toto může být použito k zakázání určitých příkazů pro uživatele, kteří by je neměli používat. Ale prosím vezměte na vědomí, že pouze položky kontextového menu v průzkumníku jsou skryty a příkazy jsou stále k dispozici jiným způsobem, např. z příkazové řádky nebo i v jiných dialogových oknech TortoiseSVN!

Klíče registru, který drží informace, které kontextové menu zobrazit, jsou HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow a HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

Každá z těchto položek registru má hodnotu DWORD, přičemž každý bit odpovídá konkrétní položce menu. Nastavený bit znamená, že odpovídající položka menu je vypnuta.

Tabulka C.1. Položky menu a jejich hodnoty

HodnotaPoložka menu
0x0000000000000001Získat
0x0000000000000002Aktualizovat
0x0000000000000004Odevzdat
0x0000000000000008Přidat
0x0000000000000010Vrátit
0x0000000000000020Vyčistit
0x0000000000000040Vyřešit
0x0000000000000080Překlopit
0x0000000000000100Import
0x0000000000000200Exportovat
0x0000000000000400Vytvořit Úložiště zde
0x0000000000000800Větev/značka
0x0000000000001000Sloučit
0x0000000000002000Smazat
0x0000000000004000Přejmenovat
0x0000000000008000Aktualizovat na Revizi
0x0000000000010000Porovnat
0x0000000000020000Zobrazit Záznam
0x0000000000040000Upravit konflikty
0x0000000000080000Přemístit
0x0000000000100000Zjistit změny
0x0000000000200000Ignorovat
0x0000000000400000Průzkumník Úložiště
0x0000000000800000Obvinit
0x0000000001000000Vytvořit Záplatu
0x0000000002000000Použít Záplatu
0x0000000004000000Graf Revizí
0x0000000008000000Zámek
0x0000000010000000Odstranit zámek
0x0000000020000000Vlastnosti
0x0000000040000000Porovnat s URL
0x0000000080000000Smazat položky bez verze
0x0000000100000000Sloučit Vše
0x0000000200000000Porovnat s předchozí verzí
0x0000000400000000Vložit
0x0000000800000000Aktualizovat pracovní kopii
0x0000001000000000Porovnat později
0x0000002000000000Porovnat s 'názevsouboru'
0x0000004000000000Sjednocený rozdíl
0x2000000000000000Nastavení
0x4000000000000000Nápověda
0x8000000000000000O aplikaci


Příklad: Pro vypnutí položek menu Přemístit, Smazat položky bez verze a Nastavení, přidejte hodnoty přiřazené položkám, jako jsou tyto:

  0x0000000000080000
+ 0x0000000080000000
+ 0x2000000000000000
= 0x2000000080080000

Nižší hodnota DWORD (0x80080000) pak musí být uložena v HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskLow, vyšší hodnota DWORD (0x20000000) v HKEY_CURRENT_USER\Software\TortoiseSVN\ContextMenuEntriesMaskHigh.

K znovu zobrazení těchto položek menu, stačí smazat tyto dva klíče registru.