Nastavení proměnné prostředí SVN_ASP_DOT_NET_HACK

Od verze 1.4.0 a vyšší, instalátor TortoiseSVN už neposkytuje uživateli možnost nastavit proměnnou prostředí SVN_ASP_DOT_NET_HACK, protože způsobovala mnoho problémů a zmatek pro uživatele, kteří vždy instalují vše bez ohledu na to, zda vědí, k čemu to je.

Ale tato funkce je stále dostupná v TortoiseSVN a dalších klientech svn. Pro zapnutí je nutné nastavit proměnnou prostředí Windows s názvem ASPDOTNETHACK na 1. Ve skutečnosti hodnota proměnné ani nehraje roli: Pokud existuje, je funkce aktivní.

Důležité

Upozorňujeme, že tento hack je nutný pouze, pokud stále používáte VS.NET2002. Všechny pozdější verze Visual Studio nevyžadují, aby byl tento hack aktivován! Takže pokud nepoužíváte tento starověký nástroj, TOTO NEPOUŽÍVEJTE!