Přesměrovat kontrolu nové verze

TortoiseSVN kontroluje, zda je nová verze k dispozici vždy po několika dnech. Je-li k dispozici novější verze, je zobrazeno oznámení v dialogovém okně odevzdání.

Obrázek C.1. Dialogové okno odevzdání, zobrazující oznámení o nové verzi

Dialogové okno odevzdání, zobrazující oznámení o nové verzi

Pokud zodpovídate za mnoho uživatelů v doméně, možná budete chtít, aby uživatelé využívali pouze verze, které Vy schválíte a aby neinstalovali vždy nejnovější verzi. Pravděpodobně nebudete chtít, aby se zobrazovalo oznámení o nové verzi, aby si uživatelé aktualizaci hned nenainstalovali.

Verze TortoiseSVN 1.4.0 a novější Vám umožní tuto kontrolu přesměrovat na váš intranetový server. Můžete nastavit klíč registru HKCU\Software\TortoiseSVN\UpdateCheckURL (Řetězcová hodnota) na URL odkazující na textový soubor ve Vašem intranetu. Tento textový soubor musí mít následující formát:

1.9.1.6000
Nová verze TortoiseSVN je pro Vás k dispozici ke stažení!
http://192.168.2.1/downloads/TortoiseSVN-1.9.1.6000-svn-1.9.1.msi

První řádek v tomto souboru je řetězec verze. Musíte se ujistit, že se přesně shoduje s řetězcem verze instalačního balíčku TortoiseSVN. Druhý řádek je vlastní text, který se zobrazí v dialogovém okně odevzdání. Můžete napsat, co chcete. Jen vezměte na vědomí, že prostor v dialogovém okně je omezen. Příliš dlouhé zprávy budou zkosené! Třetí řádek je URL nového instalačního balíčku. Tato adresa URL se otevře, když uživatel klikne na štítek vlastní zprávy v dialogovém okně odevzdání. Můžete také odkázat uživatele na webové stránky místo přímo na soubor MSI. URL je otevřena výchozím internetovým prohlížečem, takže pokud zadáte webovou stránku, tato stránka je otevřena a zobrazena uživateli. Zadáte-li MSI balíček, prohlížeč požádá uživatele o uložení souboru MSI.