Příloha F. Detaily zavedení

Obsah

Překryv Ikon

Tato příloha obsahuje podrobnější diskusi o zavádění některých funkcí TortoiseSVN.

Překryv Ikon

Každý soubor a adresář má Subversion hodnotu stavu, jak je uvádí knihovna Subversion. V příkazovém řádku klienta, jsou zastoupeny jediným písmenem kódu, ale v TortoiseSVN jsou zobrazeny graficky pomocí překryvu ikon. Protože počet překryvů je velmi omezen, každé překrytí představuje jednu z několika hodnot stavu.

Konfliktní překrytí je používáno k označení konfliktního stavu, kde aktualizace nebo přepínač vyústí v konflikt mezi místními změnami a změny stáhnutými z úložiště. Je také používáno k označení stavu zablokováno, který může nastat, když operaci nebylo možné dokončit.

Změněný překryv představuje změněný stav, kde jste udělali místní změny, sloučený stav, kde změny z úložiště byly sloučeny s místními změnami a nahrazený stav, kde byl soubor smazán a nahrazen jiným se stejným názvem.

Překrytí Smazané představuje smazaný stav, kde je položka naplánována k smazání, nebo stav chybí, kde položka není přítomna. Přirozeně položka, která chybí, nemůže mít překrytí, ale nadřazený adresář může být označen, pokud jedna z jeho podřízených položek chybí.

Přidaný překryv je jednoduše používán k označení stavu přidán, kdy položka byla přidána do správy verzí.

Překryv V Subversion je používán k označení předmětu, který je v normálním stavu, nebo položka s verzí, jejíž stav není dosud znám. Vzhledem k tomu, že TortoiseSVN má uchovávací proces v pozadí ke shromažďování stavu, může trvat několik sekund, než je překryv aktualizován.

Překryv Potřebuje zámek dává najevo, že soubor má nastavenu vlastnost svn:needs-lock.

Uzamčený překryv se používá, když místní pracovní kopie drží zámek pro tento soubor.

Překryv Ignorovaný je používán k označení předmětu, který je ve stavu ignorován, ať už kvůli globálnímu vzoru ignorování, nebo vlastnosti svn:ignore v nadřazeném adresáři. Tento překryv je nepovinný.

Překrytí Bez verze je používán pro sdělení, že předmět je ve stavu bez verze. To znamená, že položka v adresáři s verzí, ale není samotná pod správou verzí. Tento překryv je nepovinný.

Pokud položka má Subversion stav žádný (Položka není v pracovní kopii), pak není zobrazeno žádné překrytí. Pokud jste se rozhodli zakázat překryvy Ignorován a Bez verze pak pro tyto soubory také nebudou uvedeny žádné překryvy.

Položka může mít pouze jednu hodnotu Subversion stavu. Například by soubor mohl mít místní úpravy a ve stejnou dobu by mohla být označena pro odstranění. Subversion vrátí jednu hodnotu stavu - v tomto případě smazáno. Tyto priority jsou definovány v rámci samotného Subversion.

Když TortoiseSVN zobrazuje stav rekurzivně (výchozí nastavení), jednotlivé adresáře zobrazují překryv odrážející jejich vlastní postavení a stav všech jejich podřazených položek. Pro zobrazení jednoho shrnujícího překrytí, používáme pořadí priorit uvedený výše k určení, který překryv použít, kde Konfliktní překryv má nejvyšší prioritu.

Ve skutečnosti, možná zjistíte, že ne všechny tyto ikony jsou ve Vašem systému používány. Je to proto, že počet překrytí povolených Windows je omezen na 15. Windows používá 4 a zbývajících 11 můžou být využívány v jiných aplikacích. Pokud není dostatek volných míst, TortoiseSVN se snaží být Dobrým Občanem (TM) a omezí svoje použití překryvu, aby jiné aplikace měli šanci.

Protože klienty Tortoise jsou k dispozici i pro jiné systémy pro správu verzí, vytvořili jsme sdílenou součást, která je zodpovědná za zobrazení překryvu ikon. Technické podrobnosti nejsou důležité. Vše, co potřebujete vědět je, že tato sdílená součást umožňuje všem klientům Tortoise používat stejné překryvy a tudíž omezení 11 volných míst není vyčerpáno tím, že se nainstaluje více než jeden klient Tortoise. Samozřejmě je tu jeden malý háček: všechny klienty Tortoise používají stejné překryvy ikon, takže není možné z překryvu zjistit, jaký systém pro správu verzí pracovní kopie používá.

  • Normální, Změněný a Konfliktní jsou vždy načteny a viditelné.

  • Smazán je načten pokud je to možné, ale vrátí se do Změněný, pokud není dostatek volného místa.

  • Pouze pro čtení je načten, pokud je to možné, ale vrátí se do Normální, pokud není dostatek volného místa.

  • Zamčený je načten, pokud je to možné, ale vrátí se do Normální pokud není dostatek volného místa.

  • Přidaný je načten, pokud je to možné, ale vrátí se do Změněný pokud není dostatek volného místa.