Příkazy TortoiseUDiff

Prohlížeč sjednoceného rozdílu má pouze dvě volby příkazového řádku:

Tabulka D.3. Seznam dostupných možností

MožnostPopis
:patchfileCesta k souboru sjednoceného rozdílu.
:pAktivuje režim roury. Sjednocený rozdíl je následně čten ze vstupu konzole.


Příklady (které by měly být zadány na jednom řádku):

TortoiseUDiff.exe /patchfile:"c:\rozdily.patch"
      

Pokud soubor porovnání vytvoříte pomocí jiného příkazu, můžete TortoiseUDiff použít k přímému zobrazení rozdílů:

svn diff | TortoiseUDiff.exe /u
      

toto také funguje pokud vynecháte parametr /p:

svn diff | TortoiseUDiff.exe